Науково-методична робота у педагогічних внз на засадах компетентнісного підходу

  • Іван Олексійович Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: компетентнісний підхід, методична і науково-методична робота, професійна підготовка, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті визначається сутність методичної і науково-методичної роботи у ВНЗ, як процесу, методичної та науково-методичної і професійної компетентностей як результату; розглядається змістовне співвідношення методичної і науково-методичної роботи у контексті компетентнісного підходу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Олексійович Степанець, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Проректор з наукової роботи; кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Акмеологія: Учебник. Под общей редакцией А. А. Деркача. – М. : Издательство РАГС, 2004. – 299 с. – С. 130-131.

2. Введенський В. Н. Моделювання професійної компетентності педагога / В. Н. Введенський // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 54-55.

3. Вітченко А. О. Теоретико-технологічні засади методичної роботи у вищому навчальному закладі / А.О. Вітченко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. – 2011. – Випуск 60. – С. 34.

4. Жернова О. І., Жернова О. І. Науково-методичне забезпечення навального процесу у вищій школі: устален нормативи та сучасні вимоги / О.І. Жернова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 1.

5. Соколова І. В. Технологія організації методичної роботи у ВНЗ / І. В. Соколова // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: – К. : ВІПОЛ, 2001. – С. 441-442.

6. Стрельніков В. Ю. Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освти: дис… к.пед.н.: 13.00.01 / В. Ю. Стрельніков. – К., 1990. – 223 с.

7. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : [навч. посібн.] / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – С. 328.
Опубліковано
2015-06-24
Як цитувати
Степанець, І. (2015). Науково-методична робота у педагогічних внз на засадах компетентнісного підходу. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 329-336. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2310

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)