Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України

  • Іван Олексійович Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: освіта, система вищої освіти, підготовка вчительських кадрів

Анотація

В статті визначаються і характеризуються передумови виникнення та становлення системи вищої педагогічної освіти на теренах України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Олексійович Степанець, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Кандидат педагогічних наук, доцент. Проректор з наукової роботи.

Посилання

1. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования: Монография. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 1996. – 132 с. – С.143-144.

2. Львівський університет: Історія з часів його заснування / Ред. Кол.: В.П. Бугайов (відп.ред.) та ін. – Л.: Вид-во ЛДУ, 1986. – С. 16-17.

3. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХIX – начало ХХ в. / Под.ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Тибеева. – М.: Педагогика, 1991. – с. 319.

4. Пуха І.В. Про школи запорізьких козаків // Педагогіка: Респ.наук.-метод.зб. – К., 1970. – Вип. 9. – С. 95-98; Максимович Г.А. Обучение грамоте и воинской экзерции в Старой Малороссии в конце ХVІІІ в. – К.: Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – С. 91.

5. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х-поч.ХХ ст.): нариси / Ред..кол. М.Д. Ярмаченко та ін.. – К., 1991. – С. 34.

6. Січинський В.Ю. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 141.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Степанець, І. (1). Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 152-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1910

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)