Вплив інтерактивного методу «Cпільний проект» на підвищення рівня теоретичних знань студентів

  • Ірина Євгеніївна Сизоненко
  • Олександр Григорович Шалепа Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики фізичного виховання
  • Вероніка Ігорівна Одарченко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра педагогіки та психології
Ключові слова: інтерактивне навчання, інтерактивний метод навчання, інтерактивний метод «Спільний проект», навчальний процес студентів, теоретичні знання

Анотація

У статті проаналізовано умови щодо втілення інтерактивного методу «Спільний проект» в навчально-виховний процес з метою підвищення рівня теоретичних знань студентів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ірина Євгеніївна Сизоненко

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Студентка 3 курсу заочної форми навчання факультету іноземної філології та музичного мистецтва

Олександр Григорович Шалепа, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра теорії та методики фізичного виховання
Доцент кафедри фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Вероніка Ігорівна Одарченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедра педагогіки та психології
Доцент кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технологи : навч. посібник / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

2. Пєхота О. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. Пєхота, А. Кіктенко, О. Любарська. – К. : А. С. К., 2001. – 256 с.

3. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : Видавництво А. С. К., 2004. – 192 с.

4. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI
століття»): Постанова від 03.11.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п

5. Ревенко В. Дидактичні умови застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / В. Ревенко. – Кривий Ріг, 2011. – 20 с.

6. Цитаты и афоризмы – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://citatu.su/aforizmy-i-citatu-pro-kollektiv

7. Weert T., Tatnall A. Information and communication technologies and real-life learning : new education for the knowledge society. – New York : Springer, 2005. – 285 р.
Опубліковано
2015-06-24
Цитовано
Як цитувати
Сизоненко, І. Є., Шалепа, О. Г., & Одарченко, В. І. (2015). Вплив інтерактивного методу «Cпільний проект» на підвищення рівня теоретичних знань студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (37), 307-314. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/2307