Науково-методична робота у педагогічному закладі вищої освіти як система

  • І. О. Степанець
Ключові слова: науково-методична робота у педагогічному закладі вищої освіти, фахова майстерність, якість освітнього процесу, система, ознаки системності науково-методичної роботи

Анотація

У статті порушено проблему системності науково-методичної роботи як ітеративного багатокомпонентного динамічного структурованого поєднання науково-дослідної і методичної роботи. Схарактеризовано науково-методичну роботу педагогічного закладу вищої освіти як складову загальної педагогічної системи, що, разом з іншими її компонентами, утворює науково-теоретичну (концептуальну) і процесуальну єдність підготовки майбутнього та фахового зростання практикуючого педагога.

Визначено протиріччя, що зумовлюють потребу та вказують напрями формування цілісної системи науково-методичної роботи, зокрема у педагогічних ЗВО.

Спираючись на результати аналізу наукових праць, висвітлено цільові, методологічні та організаційно-змістовні аспекти становлення і розвитку НМР у закладах освіти.

На основі наукових узагальнень і досвіду педагогічної діяльності представлено систему науково-методичної роботи у закладі вищої педагогічної освіти, що моделює можливі зв’язки і взаємозв’язки її об’єктів і суб’єктів.

Виокремлено та схарактеризовано найбільш суттєві системні характеристики науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти на основі системного підходу до вивчення об’єктів і явищ педагогічної дійсності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Освітні технології : навч-мет посібник ; О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. роб. О. М. Пєхоти. Київ : АСК, 2002.

Сластенин В. А., И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. 4-е изд. Москва : Школьная Пресса, 2004. 512 с.

Опубліковано
2019-04-24
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Степанець, І. (2019). Науково-методична робота у педагогічному закладі вищої освіти як система. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 295-305. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12612

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)