Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту

  • І. О. Степанець
Ключові слова: науково-методична робота, якість освіти,, професійна підготовка, компетентнісний підхід, стандартизація, моніторинг, кваліметрична модель

Анотація

У статті розглядається проблема моніторингу науково-методичної роботи у педагогічному ЗВО, як складової освітнього менеджменту, щодо забезпечення якості педагогічної освіти. Названо низку суперечностей, що визначають актуальність завдання вдосконалення науково-методичної роботи  на основі певних стандартів, пов’язаних з метою та змістом вищої педагогічної освіти, й обумовлюють необхідність розробки ефективної кваліметричної моделі оцінювання її якості.

Наукове узагальнення різних підходів до тлумачення поняття моніторингу в освіті дало можливість виокремити спільні ознаки, що об’єднують усі розглянуті визначення: це системна інформація, що постійно оновлюється, доповнюється; процес обов’язкового порівняння явища, об’єкта з визначеними розробленим, обґрунтованим стандартом, моделлю тощо; передбачає розробку стандартів та критеріїв його оцінювання.

Констатовано, що процес моніторингу набув статусу наукового дослідження, яке передбачає застосування системи технологій, процедур, засобів, методик і методів контролю розвитку педагогічних процесів і явищ, з’ясування впливу умов і чинників щодо функціонування педагогічних об’єктів.

Визначено функції, названо напрями та обґрунтовано етапи здійснення моніторингу якості науково-методичної роботи у закладі вищої педагогічної освіти. Акцентовано увагу на педагогічній діагностиці, результати якої є визначальними для впливу на якість освіти в цілому і НМР зокрема, формування змісту та визначення напрямів, форм і методів методичної роботи у ЗВО. Здійснено пошук оптимальної кваліметричної  моделі оцінки якості НМР у закладі вищої освіти за визначеними компонентами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуменюк В. В. Науково-методична робота з педагогічними кадрами / Гу-менюк В. В., Наумчук І. А. – Кам'янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2005. – 160 с.

Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту / Л. М. Карамушка. – К. : Либідь, 2004. – с. 228.

Моніторинг якості освіти : світові досягнення та українські перспективи / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : К. І. С. 2004. – 128 с.

Петриченко Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю у вищому педагогічному навчальному закладі / Л. О. Петриченко. – Харків : Компанія СМІТ, 2012 – 520с. – с. 162.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Степанець, І. (2018). Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 393-410. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11977

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)