Науково-методична робота в історії вітчизняної та зарубіжної вищої освіти (друга половина ХVI – початок ХХ століття)

  • І. О. Степанець
Ключові слова: науково-методична робота, педагогічні ідеї, педагогічні здобутки, університети, статути, науково-методичні комплекси

Анотація

У статті актуалізується питання першорядності науково-методичної роботи в системі освіти на рівні закладів вищої освіти. Здійснено спробу ретроспективного огляду основних здобутків філософів, мислителів, педагогів, науковців щодо розвитку науково-методичного забезпечення освітнього процесу, створення науково-методичних комплексів закладів вищої освіти у визначених хронологічних межах (друга половина ХVI – початок ХХ століття).

Наукова праця присвячена історико-педагогічному аналізу генези науково-методичної роботи у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці і практиці вищої школи.

На основі аналізу праць, ідей та педагогічної практики розглянуто особливості розвитку підвалин науково-методичної роботи шляхом характеристики її цілей, змісту, форм і місця в структурі закладів вищої освіти.

У роботі зроблено висновки щодо етапів розвитку і функцій науково-методичних комплексів в університетах і їх структурних підрозділах, що дає можливість визначити тенденції їх розвитку у зазначений та інші історичні періоди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Острозька академія XVI – XVII ст. Енциклопедичне видання. Острог, 1997.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посіб. Київ : Вікар, 2003.

Прокопович Ф. Письмо Прокоповича к архиепископу Рафаїлу Заборовському 8 марта 1734 г. // Киевская старина. 1884. Кн. 3. С. 54

Смирнов В. З. Очерки по истории прогрессивной русской педагогике XIX в. Москва : уч. педгиз, 1963.

Максименко А. П. Університетська освіта Франції: становлення і розвиток у XIX–XX століттях: монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2007. 200 с.

Nique, Levivevze 1990.

Фойт К. К. Историко-статистические записки об императорском Харьковском университете и его заведениях от основания университета до 1859 г. Харьков: Тип. ун-та, 1859.

Лекції з педагогіки вищої школи навчальний посібник / за ред. В. І. Лозової. Харків: ОВСТ, 2006.

Коваленко Є. І., Бєлкіна Н. І., Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: навчальний посібник ; за заг. ред. Є.І. Коваленко. Київ : Центр навчальної літератури, 2006.

Багалей Д. И., Сумцов Н. Ф., Бузескул В. Т. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет существования ( с 1805 по 1905 г.г.). Харьков : Тнп. ун-та, 1906.

Бузекул В. П. История Харковского Университета под действием устава 1884 г. (с 1884 по 1905г.) Харьков, 1905.

Ученые общества и учебно-воспомагательные учреждения Харьковского университета (1805 – 1905 г.г.); под ред. Д. И. Багалея и И. П. Осипова. Харьков: Изд-во Ун-та, 1911.
Опубліковано
2018-05-11
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Степанець, І. (2018). Науково-методична робота в історії вітчизняної та зарубіжної вищої освіти (друга половина ХVI – початок ХХ століття). Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10681

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)