Моніторинг якості науково-методичної роботи в контексті компетентнісного підходу у вищій педагогічній освіті

  • І. О. Степанець Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-0600-4398
Ключові слова: періодизація, розвиток вищої освіти, періоди, трансформація вищої освіти науково-методична робота, моніторинг, компетентність, якість, діагностика, науковометодична компетентність, компетентісний підхід

Анотація

Стаття присвячена проблемі моніторингу науково-методичної роботи у закладах вищої педагогічної освіти, зокрема питанню діагностики її якості в контексті вимог компетентнісного підходу. Визначено термінологічне поле дослідження, окреслено головну мету та завдання створення системи моніторингу науково-методичної роботи у педагогічних закладах вищої освіти. Схарактеризовано деякі особливості моніторингових досліджень у сфері вищої педагогічної освіти на основі розгляду походження і розвитку феномену «моніторинг», його класифікації, виокремлення спільних і відмінних ознак у визначеннях різними авторами. Педагогічну діагностику розглянуто як чинник розвитку науково-методичної роботи, названо елементи моделі, напрями здійснення та етапи діагностичного обстеження реалізації різних аспектів науково-методичної роботи, спрогнозовано його результати. На підставі результатів наукового узагальнення, аналізу практики науково-методичної роботи у педагогічних закладах вищої освіти названо ключові критерії її якості та встановлено взаємозв’язок професійної і науковометодичної компетентності. Визначено протиріччя, що зумовлюють упровадження та основні категорії компетентнісного підходу, місце науково-методичної компетентності у системі компетентностей викладача педагогічного закладу вищої освіти. Зафіксовано зв’язок процесу формування науково-методичної компетентності педагога з інноваційністю його діяльності за певними етапами. Виокремлено та схарактеризовано компоненти структури науково-методичної компетентності: гносеологічний, аксіологічний, праксеологічний, професійно-особистісний. У контексті проведеного дослідження визначено об’єкт і показники сформованості науково-методичної компетентності викладача педагогічного закладу вищої освіти, розроблено схему її формування та складено характеристику окремих рівнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-02
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Степанець, І. (2020). Моніторинг якості науково-методичної роботи в контексті компетентнісного підходу у вищій педагогічній освіті. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 43-52. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-06