Чисельний метод побудови розрахункової області для задач гідропружних коливань елементів конструкції

  • А. В. Линник
  • Роман Павлович Москаленко
  • Елена Александровна Стрельникова
Ключові слова: чисельне інтегрування, вільні коливання, методу граничних елементів

Анотація

Обґрунтовано і вдосконалено метод розрахунку частот і форм коливань слабковигнутої лопаті, заснований на заміні просторового елементу конструкції плоским. Метод заснований на застосуванні граничних інтегральних рівнянь. Побудовано алгоритм чисельного рішення задачі для визначення тиску на пластину з боку рідини з використанням проекційного методу. Розроблено процедуру побудови робочої області для проведення чисельного інтегрування в задачах про вільні коливання елементів конструкції при взаємодії з рідиною. Частоти коливань лопаті визначені з використанням двох наближених підходів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Воробьев Ю.С. Колебания лопаточного аппарата турбомашин.Киев: Наук.думка, 1988.  214 с.

Avramov K.V., Strel'nikovaE.A..Chaotic oscillations of plates interacting on both sides with a fluid flow. //International applied mechanics, 2015, V.50, N3, pp.303-309.

Kumar, V. & Ganesan, N., Dynamic analysis of conical shells conveying fluid. JournalofSoundandVibration, 310(1-2), pp. 38–57, 2008

Kubenko V.D., Koval’chuk P.S. Nonlinear problems of the dynamics of elastic shells partially filled with a liquid // Intern. Appl. Mech. – 2000. – 36, N 4. – P. 421– 448

Amabili M., Paїdoussis M. P.Review of studies on geometrically nonlinear vibrations and dynamics of circular cylindrical shells and panels, with and without fluid-structure interaction // Applied Mechanics Review. – 2003. – 56(4). – pp. 349-381.

Емельянов T., Науменко А., Стрельникова Е., Шелудько Г.. Собственные колебания пластин в сжимаемой жидкости. ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В.Н. Каразіна. Серія: Математичнемоделювання. Інформаційнітехнології. Автоматизованісистемиуправління, 201, вып.16, C.132-140.

Науменко В.В., Сацук В.Г., Явиц С.Н. Определение частот и форм свободных колебаний упругих пластин типа лопастей гидротурбин в идеальной несжимаемой жидкости //Пробл. машиностроения.1989. Вып.31.  С. 2023.

Рвачёв В. Л., Курпа Л. В., Склепус Н. Г., Учишвили Л. А. «Метод R-функций в задачах об изгибе и колебаниях пластин сложной формы». — Киев: Наук.думка, 1973.

Стрельникова Е.А., Ржевская И.Е., Ганчин Е.В. Прочность, динамика и ресурс лопасти рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины. Авиационно-космическая техника и технология, 2009, вып.9, С. 91-94.

Поляк Б.Т. Метод Ньютона и его роль в оптимизации и вычислительной математике. Труды ИСА РАН, 2006, том 28, С. 48-56.
Опубліковано
2017-05-27
Як цитувати
Линник, А. В., Москаленко, Р. П., & Стрельникова, Е. А. (2017). Чисельний метод побудови розрахункової області для задач гідропружних коливань елементів конструкції. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 32, 35-44. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/mia/article/view/8577
Розділ
Статті