Політика запобігання плагіату

Технічний спеціаліст перевіряє текст подання на наявність неправомірних запозичень (плагіату) за допомогою системи StrikePlagiarism.com (або Unicheck.com) перед початком процесу рецензування.

Ця система досліджує текст статті на наявність неправомірно запозиченого тексту за двома показниками: Коефіцієнт Подібності 1 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 5 слів) та Коефіцієнт Подібності 2 (відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 25 слів).

Якщо за результатами перевірки подання Коефіцієнт Подібності 1 буде перебільшувати 20% та/або Коефіцієнт Подібності 2 буде перевищувати 5 %, або при наявності у великій кількості сигналу «Тривога!» подання відхиляється.