Про журнал

 

Галузь та проблематика

Журнал Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» є періодичним науковим фаховим виданням України в галузі фізико-математичних та технічних наук.

Метою журналу є публікація статей, що містять нові, оригінальні результати досліджень у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації.

Місією журналу є висвітлення нових математичних методів дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, та ознайомлення читачів з новими результатами досліджень з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

До розгляду приймаються статті написані англійською або українською мовами, що оформлені згідно з правилами для авторів.

Журнал розраховано для викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів, що працюють у відповідних або суміжних напрямках.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21578-11478P від 18.08.2015

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI)

Всі статті, що опубліковані в журналі Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» мають Digital Object Identifier (DOI)

Журнал має DOI: 10.26565/2304-6201

Індексація журналу

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» індексується:

1. Національною бібліотекою України імені. В.І. Вернадського
2. Google Scholar
3. Directory of Open Access Journals (DOAJ)
4. Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
5. Бібліографічною базою даних WorldCat
6. SBB (Staatsbibliothek zu Berlin)
7. TIB (Technische Informationsbibliothek, German National Library of Science and Technology)
8. ZDB (Zeitshriften Datenbank)