Етичний кодекс

 

Редакція журналу у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017), Етичним кодексом ученого України та документом Норми поведінки й найкраща практика для редакторів (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, члени редакційної колгії, автори та рецензенти в своїй роботі керуються положеннями, викладеними у наступних документах: Етичний кодекс ученого України, Міжнародні стандарти для авторів, Міжнародні стандарти для редакторів.