Announcements

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 No409 наукове фахове періодичне видання Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» включено до Категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за наступними спеціальностями:

113 – Прикладна математика;

122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології;

123 – Комп'ютерна інженерія;

125 – Кібербезпека

Наказ № 409

Додаток 1

Перелік фахових видань

Перелік фахових видань до 12.03.2020

Сайт МОН України