Процес рецензування

В своїй роботі редакція спирається на рекомендації найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Рецензування (експертна оцінка) поданих для публікації рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого науково рівня журналу та відбору найбільш цінних та відповідних тематиці журналу наукових праць. Журнал використовує подвійне сліпе експертне рецензування двома рецензентами. Це означає, що рецензент не знає особистих даних автора / авторів, та, одночасно, автор / автори не знають особистих даних рецензента.

Спочатку, подані на розгляд в редакцію наукові статті проходять первинний контроль щодо повноти та правильності їх реєстрації та відповідності вимогам до рукопису, викладеним на сайті в розділі Керівництво для авторів. Потім технічний експерт проводить перевірку тексту на відсутність неправомірних запозичень (плагіат). Після успішного проходження цих послідовних етапів проводиться первинний експертний огляд наукової статті головним редактором або заступником головного редактора.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента за складом редакції, яка здійснює нагляд за відповідним науковим напрямом, для публікації статті. У разі відсутності члена редакційної колегії - куратора відповідного напрямку, головний редактор (заступник головного редактора) визначає зовнішнього рецензента наданої статті. Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями з теми поданого рукопису та мати опубліковані статті в галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років). Рецензенти керуються положеннями, викладеними в наступних рекомендаціях: Peer review processes.

Термін проходження рецензування триває від 4 до 12 тижнів. Рецензентам надсилається копія статті авторів та анкета, у якій рецензент повинен дати відповідь на вказані в ній питання та може вказати коментарі щодо статті. Рецензенти висловлюють думку стосовно можливості публікації статті. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може рекомендувати статтю для публікації, або рекомендувати статтю для її публікації після авторської редакції з урахуванням висловлених коментарів та побажань, або ж не рекомендувати статтю для публікації. Виконаний огляд статті рецензентом надсилається до редактора електронною поштою у вигляді сканованої копії. Після отримання рецензії авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів. У випадку коли отримано одну позитивну та одну негативну рецензії на статтю, може бути призначений третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків всіх трьох рецензентів.