Інтеграція адаптивного мобільного навчального середовища в освітній процес та оцінка її ефективності

  • Михайло Костюк Київський національний торговельно-економічний університет Кіото, 19, Київ-156, Україна, 02156 https://orcid.org/0000-0003-0159-8289
Ключові слова: комп’ютерні технології, дистанційне навчання, мобільний додаток, аналіз графічного інтерфейсу екрану, автоматизована система аналізу, система комунікації, технології айтрекінгу

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі закладів вищої освіти, зокрема в системі мобільного навчання, відмінністю якого є здійснення навчального процесу на основі використання мобільних телефонів. Зміст статті є продовженням попередньої роботи автора, присвяченій проектуванню високотехнологічного адаптивного мобільного навчального середовища; розробки загальної функціональної структури адаптивного мобільного навчального середовища, визначення особливостей її застосування. В роботі представлено результати впровадження адаптивного мобільного навчального середовища у навчальний процес, продемонстровано дослідження щодо ефективності використання системи мобільного навчання  на основі опитування студентів. За результатами опитування підтверджено доцільність використання мобільного навчального середовища під час вивчення студентами дисципліни «Експертні системи» освітньої програми бакалавр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та позитивне відношення до автоматизованої системи аналізу практичних завдань. На основі отриманих результатів запропонована система адаптивного мобільного навчального середовища для інтеграції у навчальний процес. Наведено користувацький інтерфейс мобільного додатку зі сторони викладача та студента. За рахунок постійного доступу до матеріалів навчальної дисципліни, можливості покращити оцінку через виконання додаткових завдань, а також за необхідністю, швидкою комунікацією із викладачем, система допомагає краще засвоювати матеріали, що в свою чергу позитивно відображається на фінальних оцінках студентів. Для проведення дослідження за допомогою якісних методів, використано методологічне опитування на платформі UXReality. За результатами якісних методів досліджень виявлено мотиваційні аспекти поведінки респондентів та персональні очікування від користування системою адаптивного мобільного навчального середовища. Для тестування зручності роботи з мобільним додатком, під час дослідження використано так званий нейротест із застосуванням технології айтрекінгу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Михайло Костюк, Київський національний торговельно-економічний університет Кіото, 19, Київ-156, Україна, 02156

аспірант кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Посилання

/

Посилання

Як цитувати
Костюк, М. (1). Інтеграція адаптивного мобільного навчального середовища в освітній процес та оцінка її ефективності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 49, 58-75. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2021-49-06
Розділ
Статті