СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • T. Ye. Kaganovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4427-2038
Ключові слова: ґендер, ґендерна рівність, державна служба, жінка, чоловік, законодавство, проблема.

Анотація

у статті досліджено стан ґендерної рівності на державній службі в Україні; наведено окремі вітчизняні нормативно-правові акти, в яких проголошено рівні права доступу до державної служби та інші права всім громадянам; наголошено на існуючій декларативності утвердження ґендерної рівності; зазначено про факт ґендерного дисбалансу у сфері державної служби; запропоновано кроки усунення проблеми впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

T. Ye. Kaganovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

декан юридичного факультету
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Корреспондент: Жіноча частка. За кількістю жінок у владі Україна поступається багатьом країнам світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/journal/1447311-korrespondent-zhinocha-chastka-za-kilkistyu-zhinok-u-vladi-ukrayina-postupaetsya-bagatom-krayinam-svitu

МЦПД провів конференцію «Гендерна політика ЄС: чи можна імплементувати найкращий досвід в Україні?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icps.com.ua/mtspd-proviv-konferentsiyu-henderna-polityka-s-chy-mozhna-implementuvaty-naykraschyy-dosvid-v-ukrayini

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України № 2866-IV від 08.09.2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України № 5207-VI від 06.09.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

Про державну службу: Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до

року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 229-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249890469

Жінки в парламенті продуктивніші за чоловіків, але все одно лишаються в меншості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chesno.org/news/2256

Дотримання ґендерної рівності на державній службі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruszn-okhtyrka.gov.ua/news/a-1922.html?i=1

Силові відомства і ґендерна рівність: якою є роль жінки у реформованих та нереформованих органах правопорядку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icps.com.ua/sylovi-vidomstva-i-enderna-rivnist-yakoyu--rol-zhinky-u-reformovanykh-ta-nereformovanykh-orhanakh-pravoporyadku

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Kaganovska, T. Y. (2017). СУЧАСНИЙ СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 6-8. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9665
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)