НОВІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

  • T. Ye. Kaganovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-4427-2038
Ключові слова: юрист; юридична освіта; вища юридична освіта; концепція; право; професійна діяльність юриста; закон

Анотація

у статті наголошено на важливій ролі юриста у сучасному суспільстві; зазначено, що на юридичний фах існує стійкий попит та непідробна популярність; вказано на існуючі у юридичній освіті проблеми та проаналізовано окремі реформаторські пропозиції щодо вдосконалення юридичної освіти в Україні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

T. Ye. Kaganovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
декан юридичного факультету
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Проект Концепції вдосконалення юридичної освіти представлено суспільству [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249321194.

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // uba.ua /documents / 2016%20-%2009%20-%2014%20-%20Education%20Concept.pdf.

Проект Закону про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії № 7147 від 28.09.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62613.

Концепція реформи юридичної освіти пропонує впровадити «наскрізну» магістерку для правників [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainepravo.com/news/ukraine/kontsepts-ya-reformi-yuridichno-osv-ti-proponu-vprovaditi-naskr-znu-mag-sterku-dlya-pravnik-v-/.

Пашковська Т. Юридична освіта по-новому, або багато галасу з нічого [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/actual/yuridichna-osvita-ponovomu-abo-bagato-galasu-z-nichogo.html.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти № 266 від 29 квітня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pon.org.ua/novyny/4042-zatverdzheno-novij-perelik-specialnostej-za.html.

Бризгалов І. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 3-тє вид., стереотип. – 48 с.

Опубліковано
2018-11-27
Цитовано
Як цитувати
Kaganovska, T. Y. (2018). НОВІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 6-9. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11720
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)