ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • T. Ye. Kaganovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4427-2038
Ключові слова: віртуальна держава, держава, глобальне суспільство, глобалізація, мережеве право

Анотація

У статті визначається поняття віртуальної держави; встановлюється рівень дослідженості аспектів, пов’язаних з віртуальною державою; наводяться основні ознаки реальної і віртуальної держав; обґрунтовується поява віртуальної масової комунікації в умовах глобального громадянського суспільства; розглядаються правові аспекти питання щодо створення віртуальних держав.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

T. Ye. Kaganovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

декан юридичного факультету
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Роль інтернет-мережевих спільнот у становленні інформаційного суспільства в Україні // Віче. – 2010. – № 2. – Січень.

Виртуальное государство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальное_государство.

Волинець В.О. Віртуальна реальність: поняття та сутність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/Pkl_2014_30_6%20(1).pdf.

Єсімов С .С. Деякі аспекти контролю віртуального простору в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/vnulpurn_2014_801_7.pdf]$.

Нечет О.С. Розвиток віртуальної демократії в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2205/1/Nechet.pdf; Піпченко Наталія Олександрівна. Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії : дис... канд. наук: 23.00.03 – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/341381.html.

Дзюндзюк В.Б. Віртуальні співтовариства: потенційна загроза для національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/1/02.pdf.

Войтович Р.В. Глобальне суспільство як нова форма соціальної організації у сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/philo/05vrvosu.pdf.

Овчинников М. «5 кроків зі створення власної мікронації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ar25.org/article/5-krokiv-zi-stvorennya-vlasnoyi-mikronacii.html.

Олійник А. Посібник зі створення віртуальної держави для чайників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studway.com.ua/virtualna-derzhava/.

Международная научно-практическая конференция «Реализация доктрины виртуального сетевого инновационного государства: переход от теории к практике государственного и конституционного строительства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-community.org/ru/content/75012.

Разахацкий Д. Идеальный офшор и виртуальные государства современности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://geoseo.by/idealnyj-ofshor-i-virtualnye-gosudarstva-sovremennosti.

Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права // Інтернет-видання «Юриспруденція on-line» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?i=168.

Теорія держави і права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12810419/pravo/ponyattya_oznaki_derzhavi.

Бєльська Т.В. Глобалізація як об’єктивна реальність суспільного розвитку // Публічне управління: виклики ХХІ століття: збірник тез ХІ міжнародного наукового конгресу, 21–22 березня 2013 року. – Х.: Видво ХарРІ НАДУ «Магістр». – 2013. – 368 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Kaganovska, T. Y. (2017). ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 7-10. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8343
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)