Міжнародний досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах

  • K. V. Rostovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2220-1925
  • N. V. Grishina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-2374-3838
Ключові слова: корупція, боротьба, антикорупційні заходи, поліцейська корупція, закордонний досвід, корупційні діяння.

Анотація

Статтю присвячено світовому процесу боротьби с корупцією. Розглянуто міжнародний досвід боротьби с корупцією в правоохоронних органах, виділено основні концептуальні моделі боротьби з цим негативним явищем, узагальнено ознаки способів вчинення корупційних діянь у діяльності поліцейських іноземних держав.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

K. V. Rostovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

N. V. Grishina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 року, ратифікована Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 49.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27 січня 1999 року, ратифікована Верховною Радою України 18 жовтня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 47-48.

Роуз-Екерман Сьюзен Корупція та урядування. Причини, наслідки та зміни / Пер. з англійської С. Кокізюк, Р. Ткачук. – К.: «К.І.С.», 2004. – 296 с.

Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку. Документально-джерельний довідник // Упоряд. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьев, І.Г. Кириченко. – К., 2002. – 126 с.

Підсумки роботи МНДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України за 2012 рік. – К. : РНБО України, 2012. – 253 с.

Морозенко С.В. Корупція в Україні та Німеччині: порівняльний аспект / С.В. Морозенко // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2005. – №11. – С. 48-57.

Коненко С.Я. Профілактика та боротьба з корупцією в поліції Німеччини: (Із досвіду роботи поліції землі Нижня Саксонія) / С.Я. Коненко. – К., 2006. – 16 с.

Ряшко В.І. Корупція в правоохоронних органах зарубіжних країн / В.І. Ряшко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Юридична: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Л. Ортинський. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 203-210.

Осика М.І. Проблеми корупції у Великобританії. Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали «круглого столу» / М.І. Осика. – 5 червня 1998 р., м. Харків. – Х.: 1998 – С. 71-74.

Невмержицький Є. В. Корупція як соціально – політичне явище: особливості проявів і механізми подолання в сучасній Україні: дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького – К., 1999. – 179 с.

Опубліковано
2016-11-01
Цитовано
Як цитувати
Rostovska, K. V., & Grishina, N. V. (2016). Міжнародний досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (22), 89-92. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9649
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)