УМОВИ І ПОРЯДОК ІММІГРАЦІЇ В УКРАЇНУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

  • K. V. Rostovska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2220-1925
Ключові слова: імміграція, іноземець, особа без громадянства, квота імміграції, імміграційна картка

Анотація

Статтю присвячено імміграційним процесам, а саме імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Проаналізовано нормативну базу, яка регулює питання імміграції, розглянуто порядок отримання дозволу на імміграцію, а також інструменти отримання оперативної  інформації щодо кількісних та якісних показників переміщення іноземців та осіб без громадянства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

K. V. Rostovska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень: Постанова Кабінету Міністрів від 26 грудня 2002 року № 1983 // Відомості Верховної Ради України. – 2002.

Статистичні дані Державної міграційної служби України за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dmsu.gov.ua.

Тиндик Н. П. Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Н. П. Тиндик. – Ірпінь, 2004. – 20 с.

Положення про імміграційну картку: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України 15.12.2011 № 987 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua.

Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст. 197.

Колпаков В. К. Нелегальна міграція: генезис і механізм протидії : монографія / Колпаков В. К., Кузьменко О. В. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – 372 с.

Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика // Енциклопедія, за ред. Ю. Римаренка. – К. : Довіра, 1998. – 911 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Rostovska, K. V. (2017). УМОВИ І ПОРЯДОК ІММІГРАЦІЇ В УКРАЇНУ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 78-81. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8400
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право