ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • N. V. Grishina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-2374-3838
Ключові слова: держава, адміністративне право, поліцейське право, камералістика, публічна діяльність, поліція.

Анотація

статтю присвячено виникненню, становленню та функціонуванню правових норм, що утворюють систему адміністративного права. Стверджено, що адміністративне право у ґенезі пов’язується з публічною діяльністю: камеральною, поліцейською і такою, що обмежує вільний розсуд адміністрації в стосунках з людиною.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

N. V. Grishina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Gasser S. P. Einleitung zu den Oekonomischen Politischen und Cameral-Wissenschaften, Halle, 1729; J. Ch. Dithmar: Einleitung in der Oekonomische, Policei-und Cameral-Wissenschaft, Frankfurt ad der Oder, 1731. Наведено по монографії: J. Ch. Pauly. Die Entstehung des Polizeirechts als wisenschaftliche Disziplin: Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des offentlichen Rechts (Виникнення поліцейського права як наукової дисципліни. Внесок в історію науки публічного права). – Universitat Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2000.

Полицейское управление во Франции при Старом режиме. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/42/misho3-pr.html>

Авер’янов, В.Б. Адміністративне право України. Академ. курс: підруч.: [у двох томах]. Т. 1. – Київ: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Grishina, N. V. (2017). ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 91-93. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9693
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право