СВОБОДА, ПРАВО, ПРАВОВА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

  • Ізабелла Воронова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0299-1026
Ключові слова: зріла демократія, громадянське суспільство, вільна особистість, свобода, цінності права, правова активність особистості, гідне існування особистості, правосвідомість

Анотація

Анотація.  Вступ. У статті підкреслюється, що в умовах зрілої демократії члени громадянського суспільства отримують можливість максимально використовувати у власних інтересах ціннісний потенціал свободи і права. Співвідношення цінностей свободи і права, дає можливість вільної особистості досягати реалізації пріоритетних прав і свобод, зміцнювати свій правовий статус, забезпечувати собі гідне існування. Дається аналіз особливостей співвідношення свободи, цінностей права і правових дій вільної особистості. Зроблено висновок про неприпустимість обмеження свободи особистості і ізоляції цінностей права від стану свободи.

Висновки. В умовах зрілої демократії, розвитку основ громадянського суспільства і правової держави співвідношення свободи і цінностей права стає для особистості важливим каналом зміцнення її статусу. Правові закони, ціннісний зміст інших нормативно-правових актів, мають бути спрямовані на розвиток  вільної особистості, яка зможе отримувати можливість посилювати власну правову активність, домагатися на цій основі пріоритетних життєвих цілей за допомогою правомірних поведінкових дій. Наявність свободи є неодмінною умовою для прояву справжніх цінностей права, фактором, що впливає на прагнення членів громадянського суспільства, максимально використовувати потенціал права з метою набуття свого гідного існування. Свобода і право в межах цивілізованого, демократичного суспільного устрою надають ціннісний вплив один на одного. Поза свободою право втрачає багато своїх якостей, зменшується  формат для  вираження свободи і обслуговування пріоритетних життєвих інтересів членів суспільства. Свобода поза цінностей права втрачає своє практичне призначення, стає ціннісної абстракцією, оскільки особистість позбавлена можливості користуватися природними і невідчужуваними правами і свободами.  Тільки справді вільна особистість, що знаходить реальну можливість користуватися ціннісними правовими можливостями, на базі свого високого рівня правосвідомості і за допомогою належної правової активності, може опанувати усі провідні сфери соціальної та правової дійсності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ізабелла Воронова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

1. Загальна теорія права (2015): підручник. За заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 392 с.
2. Соловьев В.С. (1990). Право и нравственность и право. Власть и право. Из истории русской православной мысли. Л.,
3. Іванків І. (2020). Права людства. Монографія. Київ : Ваіте, 158 с.
4. Рабінович П. М. (2021). Основи теорії та філософії права: навч. посібник. Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2021. 256 с.
5. Савчин М.В. (2020). Порівняльне конституційне право. Київ: Ваіте, 2020. 462 с.
6. Бердяев Н.А. (1995). Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика, 1995. 383 с.
7. Гоббс Т. (2001). Левиафан. М.: Мысль, 2001. 478 с.
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Воронова, І. (2021). СВОБОДА, ПРАВО, ПРАВОВА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 108-112. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-15