Особливості підготовки одночасного допиту кількох раніше допитаних осіб

  • I. O. Polivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0348-8481
Ключові слова: одночасний допит, істотні розбіжності, неправдиві показання, міжособистісний конфлікт, психологічний вплив

Анотація

розглянуті відмінності одночасного допиту кількох раніше допитаних осіб від звичайного допиту. У зв’язку з цим проаналізовані зміни в КПК України, що стосуються проведення одночасного допиту. Сформульовані положення, які відображають специфічність завдань даної слідчої дії і впливають на її підготовку і проведення. На цій основі визначені особливості підготовчих заходів при прийнятті рішення про проведення одночасного допиту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

I. O. Polivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Карпушин С. Ю. Проведення одночасного допиту у кримінальному провадженні / С. Ю. Карпушин // Право і суспільство. – 2015. – № 5.2. – С. 238-243.

Быховский И.Е. Происхождение и развитие института следственных действий / И.Е. Быховский // Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып. 6. – Ленинград, 1980. – С. 79–81.

Романов В.В. Юридическая психология: учебник / В.В. Романов. – М.: Юристъ, 1998. – 488 с.

Юридична психологія: підручник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с.

Орбан-Лембрик JI. Е. Соціальна психологія: підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / JI. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

Чаплинська Ю. А. Одночасний допит двох раніше допитаних осіб (організаційний аспект) / Ю. А. Чаплинська // Науковий вісник Дніпропетровського ун-ту внутр. справ. – 2013. – № 1. – С. 548–555.

Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 352 с.

Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. – 384 с.

Опубліковано
2019-05-10
Цитовано
Як цитувати
Polivanova, I. O. (2019). Особливості підготовки одночасного допиту кількох раніше допитаних осіб. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (26), 121-124. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/12692
Номер
Розділ
Кримінальне право та процес, криміналістика