ПСИХОЛОГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ

  • I. O. Polivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0348-8481
Ключові слова: допит, очна ставка, соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, протидія розслідуванню.

Анотація

визначено психологічні і тактичні передумови одночасного допиту кількох вже допитаних осіб, які ґрунтуються на соціально-психологічному ефекті присутності інших осіб (явищ соціальної фасилітації та інгібіції). Сформульовано рекомендації щодо прийняття рішення стосовно проведення такого різновиду допиту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

I. O. Polivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Приходько Ю.О., Психологічний словник-довідник: навч. посіб / Ю.О. Приходько, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2012. – 328 с.

Майерс Д. Социальная психология. Серия "Мастера психологии"/ Д. Майерс . – СПб: Питер, 1997. – 688 с.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ратифіковано Україною 19.10.1973) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Конвенції про захист прав людини та основних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Polivanova, I. O. (2017). ПСИХОЛОГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 155-157. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9738
Номер
Розділ
Кримінальний процес та кримінологія