ПРО СУТНІСТЬ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ

  • I. O. Polivanova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0348-8481
Ключові слова: допит, очна ставка, істотні суперечності, неправдиві показання, міжособистісний конфлікт, психологічний вплив

Анотація

у статті визначено та проаналізовано зміни в Кримінальний процесуальний кодекс України, що стосуються проведення одночасного допиту кількох вже допитаних осіб. Сформульовано положення, які характеризують сутність цієї слідчої дії та впливають на її підготовку і проведення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

I. O. Polivanova, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. Москва, 1913. // Allpravo.Ru - 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allpravo.ru/library/doc1897p0/instrum3553/item3555.html

Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. Ч. 2. Изд. 6-е, допол. В.П. Ширковым - Спб., Изд. юрид. книж. маг. Н.К.Мартынова, 1907. – 762 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shaare-zedek.ru/makalinskiy-pv-prakticheskoe-rukovodstvo-dlya-sudebnyh-sledovateley-1907/

Романов В.В. Юридическая психология: Учебник / В.В. Романов. – М.: Юристъ, 1998. – 488 с.

Юридична психологія: підручник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.: заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-є, доопр. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 352 с.

Орбан-Лембрик JI. Е. Соціальна психологія: підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування / JI. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2004. – 576 с.

Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей / А.Р. Ратинов. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 352 с.

Коновалова В. О., Юридична психологія: підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 240 с.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Polivanova, I. O. (2017). ПРО СУТНІСТЬ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ КІЛЬКОХ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 226-228. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10596
Номер
Розділ
На початку творчого шляху