Локалізація концептуальної інформації у мiжкультурному діалозі

  • С. Волков доцент вiддiлення східних мов Вищого iнституту мов Тунicу Університету Карфагена https://orcid.org/0000-0002-9682-4797
Ключові слова: діалогова система, концептуальна інформація, локалізація, міжкультурний діалог, свідомость мовної особистості

Анотація

У статті розглядається одна з можливостей пом’якшення бар’єрів у комунікації, що виникають у зв’язку з недостатнім розумінням концептуально значущих смислів національно-специфічної лексики в умовах університетської освіти. Засобом такого пом’якшення визнається локалізація концептуальної інформації.

Мета статтi полягає в доказі можливості застосування поняття та процедури локалізації до лінгвокультурологічного коментування концептуальної національно-специфічної лексики в міжкультурному діалозі. Яких би предметних або соціально-етичних цілей не переслідував міжкультурний діалог, його призначення полягає в розвитку когнітивної системи його учасників. Кожен продуцент діалогу вибудовує свою траєкторію актуалізації знань, спираючись на властивий йому ментально-культурний досвід, що передається або формується в контакті з навколишнім, особливо освітнім, середовищем. Міжкультурний діалог стає середовищем сприйняття, пізнання, осмислення і когнітивної адаптації культурно-смислової інформації, яку несе в собі слово-концепт, тобто вирiшується проблема локалізації концептуальної інформації в межах іншої лінгвокультури. Методологічним принципом дослідження стало поєднання когнітивного підходу до розуміння концептуальної лексики з герменевтичним і лінгвокультурологічним аналізом.

З метою розкриття сутності локалізації як методичного прийому під час розгортання міжкультурного діалогу в статті наводяться національно-специфічні мовні одиниці з поеми Івана Котляревського «Енеїда». Подібні одиниці несуть концептуальну інформацію і можуть увійти в діалогову систему на заняттях із різних дисциплін в туніському мовному закладі вищої освіти. Конкретнi приклади ілюструють теоретичне твердження про необхідність глибокого проникнення в сутність концептуальної інформації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Bahtin, M. (1975). Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let. Moscow: “Hudozhestvennaya literature” [in Russian].

Virgilieva Eneida na malorosiyskiy yazyk perelozhennaya I. Kotlyarevskim. (1842). Ch. I-VI. Kharkov: V Unyversytetskoj Typografii [in Ukrainian].

Gavrylyuk, X.Yu. (2014). Pereklady “Eneyidy” Ivana Kotlyarevskogo: interpretaciya nacionalnoyi ta svitovoyi mifologiyi [Translations of Ivan Kotlyarevsky’s Aeneid: interpretation of national and world mythology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: South Ukrainian National Academy of Sciences. Pedagogical University named after K. D. Ushinsky [in Ukrainian].

Levchenko, O.P. (2005). Frazeologichna symvolika: lingvokulturologichnyj aspect [Phraseological symbolism: linguistic and culturological aspect]. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Maliksetyan, E.V. (2002). Reklama kak sociokulturnyj fenomen: dialektika globalnogo i lokalnogo [Advertising as a socio-cultural phenomenon: The dialectic of the global and the local]. Doctor’s thesis. Krasnodar: Krasnodar State University of Culture and Arts [in Russian].

Prokhorov, Ju.E. (2009). V poiskah koncepta. Moscow: FLINTA: Nauka [in Russian].

Plungyan, V.A. (1991). K opisaniyu afrikanskoj “naivnoy kartiny mira” (lokalizaciya oshhushheniy i ponimanie v yazyke dogon) [On description of the African “naїve world picture” (localisation of feeling and understanding in Dogon language)]. Logicheskiy analiz yazyka. Kulturnye koncepty. Moscow: Nauka [in Russian].

Frazeologichnyj slovnyk ukrayinsoyi movy [Phraseological Dictionary of the Ukrainian language]. (1993). Bilonozhenko, V.M. ang others (Comps.). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Barrett, M. (2016). Competences for democratic culture and intercultural dialogue: A new comprehensive competence and some ethical challenges for assessment. Intercultura, 80, pp. 8–12 [in English].

Ferrari, G. (2019). Localization of advertisements: translation or cultural mapping? Translation Studies: Retrospective and Prospective Views, 22 (XII), pp. 28–41 [in English].

Gerritsen, M., Nickerson, C., van Hooft, A., van Meurs, F. and Korzilius H. (2010). English in Product Advertisements in Non-English-Speaking Countries in Western Europe: Product Image and Comprehension of the Text. Journal of Global Marketing, 23 (4), pp. 349–365 [in English]. DOI: 10.1080/08911762.2010.504523.

Mangiron, C. (2017). Research in game localization: An overview. The Journal of Internationalization and Localization, Volume 4, Issue 2, Jan 2017, pp. 74–99 [in English]. DOI: https://doi.org/10.1075/ jial.00003.man.

Nielsen, J. (1990). Designing User Interfaces for International Use. North Holland [in English].

Wermuth, M-C. (2016). Language localization in scientific drug information. The Journal of Internationalization and Localization, Volume 3, Issue 1, pp. 74–94 [in English]. DOI: https://doi.org/10.1075/jial.3.1.05wer.

Опубліковано
2021-06-07
Як цитувати
Волков, С. (2021). Локалізація концептуальної інформації у мiжкультурному діалозі. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (38), 70-81. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-05