Лінгводидактичні стратегії дистанційного навчання польської мови як другої іноземної у вищій школі

  • С. Байдацька старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-9984-2536
  • К. Боровик старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету http://orcid.org/0000-0003-2155-4865
Ключові слова: дистанційне навчання, лінгводидактика, польська мова, синхронні та асинхронні засоби

Анотація

У статті висвітлено особливості навчання польської мови як другої іноземної в умовах дистанційної освіти, окреслено специфіку функціонування, переваги та вади синхронних і асинхронних засобів навчання. Досліджено методи та форми організації вивчення польської мови, зосереджено увагу на проблемних аспектах викладання, навчання різних типів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, аудіювання та письма. Проаналізовано результати опитування студентів Київського національного торговельно-економічного університету, які обрали дисципліну «Друга іноземна мова (польська)» щодо форм і засобів навчання та системи оцінювання здобутих знань. З’ясовано, що переважна більшість респондентів у цілому задоволена організацією віртуального курсу польської мови, який вважає ефективним, а в майбутньому виявили бажання навчатися у змішаному форматі, одночасно користуючись перевагами традиційної та дистанційної освіти.

У науковій розвідці запропоновано шляхи подолання труднощів опанування польської мови у форматі онлайн з урахуванням думки студентів та досвіду викладачів. Наведено основні засади створення та функціонування сучасного комплексного курсу іноземної мови, що передбачає поєднання інноваційних технологічних та традиційних лінгводидактичних методів. Проаналізовано переваги та недоліки різних видів навчальної діяльності, інформаційно-технічних засобів, здійснено порівняльний аналіз найпопулярніших веб-платформ і онлайн-ресурсів, які використовуються в процесі організації дистанційного курсу польської мови. Наголошено на особливостях формування лексичних, граматичних, фонетичних складників комунікативної компетентності студентів, які опановують польську мову у процесі дистанційного навчання, наведено приклади вправ та методик, які сприяють розвитку цих лінгвістичних умінь.

Спираючись на тривалий досвід викладання польської мови онлайн, запропоновано методичні рекомендації та окреслено лінгводидактичний потенціал  обраних  методів  навчання  й  інформаційних  ресурсів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Borovyk, K. (2019). Bazovyj kurs polskoyi movy = Podstawowy Kurs Języka Polskiego [The basic course of the Polish language]. K.: Kyiv. nats. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Kravchuk, A. and Kovalevskyj, Y. (2017). Metodyka vykladannya polskoyi movy. Mova i kultura v polonistychnij dydaktyci v Ukrayini [The methodology of the Polish language teaching. Language and culture in the Polish studies in Ukraine]. Kyiv: Inkos [in Ukrainian].

Kopciał, P. (2013). Analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu osób dorosłych [The analyses of elearning methods used in teaching of adults]. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa. R. 7, Nr 9, pp. 79–99 [in Polish].

Kowalewski, J. (2011). Kultura polska jako obca? [Polish culture as foreign?]. Kraków: Zakład Usług Poligraficznych [in Polish].

Seretny, A., Lipińska, E. (2015). Multimedia w praktyce dydaktycznej – konieczna innowacja czy innowacyjna konieczność? [Multimedia in didactic practice necessary innovation or innovative necessity?]. Kwartalnik Polonicum. Nr 18. Available at: http://cejsh.icm.edu.pl/ cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8302a435-b7eb-4a60-b0ca-7b50c8dbbc55 [Accessed 17 Feb. 2021] [in Polish].

Опубліковано
2021-06-06
Як цитувати
Байдацька, С., & Боровик, К. (2021). Лінгводидактичні стратегії дистанційного навчання польської мови як другої іноземної у вищій школі. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки, (38), 15-29. https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-01