Модель національно орієнтованого навчання української і російської мов як іноземних у сучасній лінгводидактичній парадигмі

  • Н. Зайченко професор кафедри іноземних мов Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури https://orcid.org/0000-0001-7315-8587
  • Г. Гавриленко асистент викладача кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7452-1031
  • М. Шевченко доцент кафедри української та російської мов як іноземних Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0002-7659-4007
Ключові слова: етнометодика, зіставно-типологічний аналіз, національно орієнтоване навчання, потенційні зони інтерференції, українська та російська мови як іноземні

Анотація

У статті висвітлюються домінуючі на сучасному етапі тенденції в інтерпретації поняття «національно орієнтована модель навчання іноземних мов» у контексті взаємодії універсальних і національно специфічних аспектів навчання чужомовного (українського та російського) мовлення носіїв неспоріднених мов. Прослідковано еволюцію поглядів на основний принцип цієї моделі – врахування рідної мови студентів – у сучасному освітньому просторі, а також у зв’язку з корекцією кінцевої мети оволодіння іноземною мовою – навчання спілкування іноземною мовою, на відміну від «навчання іноземної мови». Виявлено суттєві зрушення в предметній віднесеності, змістовому наповненні й дидактико-методичному забезпеченні аналізованої моделі навчання. Особливої уваги надано обґрунтуванню необхідності лінгводидактичної інтерпретації результатів зіставно-типологічних досліджень української та китайської мов із метою визначення потенційних зон інтерференції, виявлення і систематизації труднощів у засвоєнні специфічних особливостей української мови та шляхів їх подолання. Наголошено на методичній доцільності лінгводидактичного опису в напрямку від універсальних смислів, семантико-синтаксичних відношень, комунікативних намірів до національно специфічних форм їх вираження. На основі практичного досвіду авторів статті представлено деякі особливості роботи з китайськомовними студентами – філологами і нефілологами. Констатовано нагальну необхідність створення навчальних матеріалів – «традиційних» та інноваційних – із навчання українського мовлення для носіїв різносистемних мов і типологічно відмінних культур; забезпечення на міжуніверситетському рівні підвищення етнометодичної та етнопедагогічної кваліфікації викладачів української мови як іноземної.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akimova, I.I. (2018). O sootnoshenii metodiki i lingvodidaktiki i neobhodimosti orientirovannyh grammaticheskih opisanij russkogo jazyka kak inostrannogo [On Correlation between Methodic and Linguodidactic and Necessity of Grammatically Oriented Descriptions of Russian as a Foreign Language]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatelskij zhurnal [International Research Journal], Series Philological sciences, 7 (73), July, pp. 135–138 [online]. Available at: https://research-journal.org/languages/ o-sootnoshenii-metodiki-i-lingvodidaktiki-i-neobxodimosti-nacionalno-orientirovannyx-grammaticheskix-opisanij-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo/ [Accessed 17 Feb. 2020] [in Russian].

Bobrysheva, I.I. (2004). Kulturno-tipologicheskie stili uchebno-poznavatelnoj dejatelnosti inostrannyh uchashhihsja v metodike obuchenija russkogo jazyka kak inostrannogo [Cultural and Typological Styles of Educational and Cognitive Activity of Foreign Students in Teaching Methods for Russian as a Foreign Language]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moskow: Pushkin State Russian Language Institute [online]. Available at: https://www.dissercat.com/content/kulturno-tipologicheskie-stili-uchebno-poznavatelnoi-deyatelnosti-inostrannykh-uchashchikhsy/read [Accessed 17 Feb. 2020] [in Russian].

Bulahovskyj, L.A. (1924). Porivnyalne vyvchennya ukrayinskoyi j rosijskoyi mov [Comparative Learning of Ukrainian and Russian Languages]. Shlyah osvity. Put prosveshhenіya [The road to enlightenment]. Kharkiv, 11-12, pp. 74–85 [in Ukrainian].

Cisar, N. (2014). Ukrayinska mova yak inozemna v kytajskij audytoriyi: aspekty mizhkulturnoyi komunikaciyi [Ukrainian as a Foreign Language for Chinese Audience: Intercultural Communication Aspects]. Teoriya i praktyka vykladannya ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi [Principles and Practices of Teaching Ukrainian as a Foreign Language]. Lviv, 10, pp. 214–219 [in Ukrainian].

Cymbal, S.V. (2016). Kategoriyi temporalnosti ta lokatyvnosti v movnij kartyni svitu kytajskogo etnosu [Temporality and Locative Category in a Language Picture of the World of the Chinese Ethnic Group]. Odeskyj lingvistychnyj visnyk [Odessa Lingvuistic Bulletin], 7, pp. 210–215 [in Ukrainian].

Kushnir, I. (2019). Suchasna lingvodydaktyka ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi: dosyagnennya, problemy, perspektyvy [Modern Linguodidactic of Ukrainian as a Foreign Language: Achievements, Problems, Prospects]. Vykladannya mov u vyshhyh navchalnyh zakladah osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zvyazky [Teaching Languages at Higher Institutions]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, 34, pp. 93–107 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/ 10.26565/2073-4379-2019-34-07.

Vsevolodova, M.V. (1984). Lingvisticheskie problemy semantizacii grammatiki [Linguistic Problems of Grammar Semantization]. Russkij jazyk za rubezhom [Russian language abroad], 6, pp. 61–66 [in Russian].

Wang, Xiaoxian (2010). Sopostavitelnyj analiz sposobov vyrazhenija prostranstvenno-staticheskih otnoshenij v kitajskom i russkom jazykah [Comparative Analysis of Ways to Express Spatial and Static Relations in the Chinese and Russian Languages]. Sopostavitelnye i istoriko-tipologicheskie issledovanija. Vestnik NGU. Lingvistika i mezhkulturnaja kommunikacija [Comparative and Historical and Typological Studies. Bulletin of NGU. Linguistiс and intercultural communication]. Novosibirsk, Vol. 8, 1, pp. 20–33 [in Russian].

Zajchenko, N. (2020). Nacionalno oriyentovane navchannya inozemnoyi movy v konteksti lingvodydaktychnoyi paradygmy XXI stolittya [Nationally Oriented Teaching a Foreign Language in the Linguodidactival Paradigm of XXI Century]. Komparatyvni doslidzhennya slovyanskyx mov i literatur. Pamyati akademika Leonida Bulaxovskogo [Comparative Studies of Slavic Languages and Literatures. In mem. Leonid Bulakhowskyy]. Kyiv, 36, pp. 37–48 [in Ukrainian].

Zajchenko, N.F. (2017). Stanovlennya i rozvytok lingvodydaktyky ukrayinskoyi movy yak inozemnoyi v Kyivskomu nacionalnomu universyteti imeni Tarasa Shevchenka [Establishment and Development of Linguodidactics of Ukrainian as a Foreign Language in Kyiv National Taras Shevchenko University]. Komparatyvni doslidzhennya slovyanskyh mov i literatur. Pamyati akademika Leonida Bulaxovskogo [Comparative Studies of Slavic Languages and Literatures. In mem. Leonid Bulakhowskyy]. Kyiv, pp. 54–63 [in Ukrainian].

Zajchenko, N. and Prysyazhnyuk, N. (1996). Ukrayinska mova v konteksti movnoyi polityky svitu XXI stolittya [Ukrainian Language in World Language Policy Context of XXI Century]. Movoznavstvo: Tezy ta povidomlennya III Mizhnarodnogo kongresu ukrayinistiv [Linguistics: Absracts and reports of the III International Symposium of Ukrainians]. Kharkiv, pp. 13–16 [in Ukrainian].

Zhao, Yujian. (2009). Lingvodidakticheskie osnovy etnoorientirovannogo obuchenija russkomu jazyku i testirovanija: na primere kitajskih uchashhihsja [Linguodidactical Basics of Ethnically Oriented Teaching and Testing Russian Language: Case of Chinese Students] [online]. Moscow. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/ etnoorientirovannyy-podhod-k-organizatsii-protsessa-obucheniya-kitayskih-uchaschihsya-russkomu-yazyku-na-dovuzovskom-etape-na-baze/viewer [Accessed 17 Feb. 2020] [in Russian].

Опубліковано
2020-05-04