Особливості впливу соціокультурних факторів на розвиток транснаціональних компаній як сучасноїформи міжнародного бізнесу

Ключові слова: соціокультурні фактори, форми міжнародного бізнесу, транснаціональні корпорації,

Анотація

В роботі розглянуті питання впливу соціокультурних факторів на формування стратегії управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях. Зазначені конкурентні переваги міжнародного бізнесу та досліджено його форми, відзначено, що найбільш ефективною формою є транснаціональні компанії.

На матеріалах вітчизняних та закордонних досліджень доведено, що транснаціональні компанії стикаються з низкою проблем, пов’язаних з впливом соціокультурних факторів, які проявляються в особистісній та внутрішньогруповій взаємодії персоналу. Зазначається, що існують деякі розбіжності щодо ціннісних орієнтацій між середньостатистичними європейськими показниками та середньостатистичними українськими.

Автором доведено, що для формування оптимальної стратегії управління персоналом у філіях ТНК можна використовувати парадигму ціннісних орієнтацій трудової діяльності на основі шістьох параметрів вимірювання національних культур вченого Герда Хофстеде та стратегію дивергенції щодо управління людськими ресурсами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білорус О. Г. Глобальна корпоративна система : монографія / О. Г. Білорус, О. В. Зернецька, В. А. Вергун, О. В. Гаврилюк, Ю. М. Мацейко; ред.: О. Г. Білорус; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, Міжнар. ін-т глобалістики. – К., 2011. – 408 c.

Вергун В. А. Міжнародний бізнес : підручник / В. А. Вергун, А. І. Кредісов, С. М. Березовенко, І. Є. Голубій, В. П. Мазуренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 500 c.

Довгаль О. А. Протекціонізм і лібералізм у процесі глобалізації світової економіки (питання теорії і методології) : монографія / О. А. Довгаль; Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 320 с.

Кукурудза І. Міжнародна економіка : матеріали до лекцій та семінарів / І. І. Кукурудза – Черкаси: Ред.-вид. відділ Черкаського державного університету, 2000. – 184 с.

Магун В. Жизненные ценности населения : сравнениеУкраины с другими европейскими странами / В. Магун, М. Руднев: под. ред. В. Головахи, М. Макеева. // Украинское общество в европейском пространстве – К. : Суспільство, 2007. – 246 с.

Приятельчук А. О. Структура філософії економіки / А. О. Приятельчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип. 48. – С. 70-78. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2012_48_9.

Сидоров В. И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики / В. И. Сидоров, Т. В. Тарасенко, Т. Е. Шедякова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – 336 с.

Соколова М. И. Управление человеческими ресурсами /М. И. Соколова, А. Г. Дементьєва – М : Проспект, 2005. – 385 с.

Тромпенаарс Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса / Ф. Тромпенаарс, Ч. Хемпден-Тернер : пер. сангл. Е.П. Самсонова – Мн. : ООО «Попурри», 2004. – 528с.

Hofstede G. Culture’s Consequences, International Differencesin Work-Related Values.BeverlyHill :Sage, 2001.– 459 p.

Morrison A. M. Leadership Divercity as Strategy. San Francisco :Jossey-Bass, 1992 – 318 p.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Pankova, I. (1). Особливості впливу соціокультурних факторів на розвиток транснаціональних компаній як сучасноїформи міжнародного бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 100-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6624