Оголошення

Редакційна колегія наукового журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм»» запрошує до співпраці в межах публікації результатів наукових досліджень у галузі економіки.

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» (Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism" (IRECST)) визнано науковим фаховим виданням України, що віднесено до категорії «Б».