Галузь та проблематика журналу

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально–економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.

Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка, менеджмент та маркетингові дослідження», «Дослідження туризму та готельного господарства». Редакційна колегія приймає до друку оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, готельного господарства та туризму українською, російською та англійською мовами.