Галузь та проблематика

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально–економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.

Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Дослідження туризму та готельного господарства». Редакційна колегія приймає до друку оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, готельного господарства та туризму українською, російською та англійською мовами.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Шановні Автори!

З радістю повідомляємо, що з наступного випуску Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» буде внесено в базу CROSSREF.

Таким чином, кожній статті, яка буде опублікована в журналі буде присвоєно ідентифікаційний номер DOI.

При цьому умови публікації в наступних випусках залишаються незмінними.

Процес рецензування

Наші етичні засади ґрунтуються на рекомендаціях найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Журнал використовує політику сліпого рецензування двома рецензентами. У випадку коли є позитивна та негативна рецензії, призначається третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків трьох рецензентів.

Рецензентам надсилається стаття авторів та анкета у якій рецензент повинен дати відповідь на такі питання:
 
 1. Проблема, вирішення якої присвячено статтю, 1) сформульована? 2) актуальна?
 2. Стан проблеми в статті 1) описано в достатній мірі? 2) враховує сучасні дані?
 3. Постановка завдання в статті: 1) сформульована? 2) обгрунтована? 3) ув'язана з проблемою?
 4. Використовувані методи розв'язання задачі в статті: 1) обгрунтовані? 2) коректні?
 5. Отримані результати: 1) оригінальні? 2) значущі?
 6. Поставлена задача в статті вирішена?
 7. Висновки статті: 1) сформульовані? 2) обґрунтовані? 3) містять новизну? 4) вагомі?
 8. Анотації: 1) вірно відображають зміст статті? 2) містять проблему, задачу, метод, результати?
 9. Ключові слова: інформативні, відповідають проблемі?
 10. Фактичні дані в тексті, таблицях, малюнках: 1) представлені? 2) переконливі?
 11. Малюнки: 1) інформативні і пояснені? 2) прийнятної якості?
 12. Посилання: 1) достатні по числу, змістом, деталізації? 2) включають сучасні публікації?
 13. Чи задовольняють стандарту: 1) якість мови? 2) стиль викладу? 3) оформлення статті?
 14. Чи відповідає стаття профілю журналу?

Рецензенти висловлюють думку стосовно публікації статті:

1. Прийняти без змін;
2. Прийняти після врахування коментарів рецензента;
3. Відхилити або додати новий фактичний матеріал;
4. Відхилити через те, що стаття не відповідає профілю журналу;
5. Відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

В процесі підготовки рецензії рецензентам доступні два текстових блоки, перший "для автора та редактора" та другий "лише для редактора". 

Отримавши рецензію авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етичний кодекс

Редакція Віснику у своїй діяльності керується нормами, викладеними у роботі:

Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів (уклад. О.О. Гужва, І.О. Солдатенко, Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017),

Етичним кодексом ученого України  

Документом "Норми поведінки й найкраща практика для редакторів" (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), складеним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org).

Редактор журналу, автори та рецензенти положеннями, викладеними у наступних документах:

Етичний кодекс ученого України

Міжнародні стандарти для авторів

Міжнародні стандарти для редакторів

Історія журналу

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» зареєстрований  наказом МОН України № 241 від 09 03 2016 року як наукове фахове видання з економічних наук.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» Видається з періодичністю два-чотири рази на рік. Представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах:

-         Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна);

-         Наукова періодика Каразінського університету (Open Journal Systems).