Шановні науковці! Повідомляємо, що з 1 липня відкрито набір статей до чергового (9-го) номеру Віснику. Запрошуємо Вас до співпраці. Дедлайн подачі матеріалів до редколегії - 25 жовтня 2018 р.

 

Галузь та проблематика

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально–економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.

Статті приймаються за такими рубриками: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Дослідження туризму та готельного господарства». Редакційна колегія приймає до друку оригінальні проблемні статті, які раніше не друкувалися, з теорії, історії та сучасних проблем міжнародних відносин, світового господарства та міжнародних економічних відносин, готельного господарства та туризму українською, російською та англійською мовами.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Шановні Автори!

З радістю повідомляємо, що з наступного випуску Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» буде внесено в базу CROSSREF.

Таким чином, кожній статті, яка буде опублікована в журналі буде присвоєно ідентифікаційний номер DOI.

При цьому умови публікації в наступних випусках залишаються незмінними.

Процес рецензування

Статті проходять подвійне таємне рецензування.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» зареєстрований  наказом МОН України № 241 від 09 03 2016 року як наукове фахове видання з економічних наук.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» Видається з періодичністю два-чотири рази на рік. Представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах:

-         Ulrichsweb Global Serials Directory (США);

-         Research Bible (Японія);

-         Академія Google (США);

-         Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна);

-         Наукова періодика Каразінського університету (Open Journal Systems).