Про журнал

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» зареєстрований  наказом МОН України № 241 від 09 03 2016 року як наукове фахове видання з економічних наук.

Наказом МОН України від 17 березня 2020 р. Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б".

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» Видається з періодичністю два-чотири рази на рік. Представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах:

-  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з 2013 р.);

- DOAJ (з 29.12.2019)

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) ( 25.10.2016);

 Journal TOCs (з 02.08.2019);

 Research bib;

Crossref (з 11.10.2019).