Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» зареєстрований  наказом МОН України № 241 від 09 03 2016 року як наукове фахове видання з економічних наук.

Наказом МОН України від 6 березня 2020 р. Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія "Б".

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини, економіка, країнознавство, туризм» Видається з періодичністю два-чотири рази на рік. Представлено в міжнародних інформаційних і наукометричних базах:

-  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (з 2013 р.);

- DOAJ (з 29.12.2019)

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) ( 25.10.2016);

 Journal TOCs (з 02.08.2019);

 Research bib;

Crossref (з 11.10.2019).