Процедура рецензування

Наші етичні засади ґрунтуються на рекомендаціях найкращої практики COPE’s Best Practice Guidelines для редакторів журналів.

Журнал використовує політику сліпого рецензування двома рецензентами. У випадку коли є позитивна та негативна рецензії, призначається третій рецензент і редакційна колегія приймає рішення на основі висновків трьох рецензентів.

Рецензентам надсилається стаття авторів та анкета у якій рецензент повинен дати відповідь на такі питання:
 
 1. Проблема, вирішення якої присвячено статтю, 1) сформульована? 2) актуальна?
 2. Стан проблеми в статті 1) описано в достатній мірі? 2) враховує сучасні дані?
 3. Постановка завдання в статті: 1) сформульована? 2) обгрунтована? 3) ув'язана з проблемою?
 4. Використовувані методи розв'язання задачі в статті: 1) обгрунтовані? 2) коректні?
 5. Отримані результати: 1) оригінальні? 2) значущі?
 6. Поставлена задача в статті вирішена?
 7. Висновки статті: 1) сформульовані? 2) обґрунтовані? 3) містять новизну? 4) вагомі?
 8. Анотації: 1) вірно відображають зміст статті? 2) містять проблему, задачу, метод, результати?
 9. Ключові слова: інформативні, відповідають проблемі?
 10. Фактичні дані в тексті, таблицях, малюнках: 1) представлені? 2) переконливі?
 11. Малюнки: 1) інформативні і пояснені? 2) прийнятної якості?
 12. Посилання: 1) достатні по числу, змістом, деталізації? 2) включають сучасні публікації?
 13. Чи задовольняють стандарту: 1) якість мови? 2) стиль викладу? 3) оформлення статті?
 14. Чи відповідає стаття профілю журналу?

Рецензенти висловлюють думку стосовно публікації статті:

1. Прийняти без змін;
2. Прийняти після врахування коментарів рецензента;
3. Відхилити або додати новий фактичний матеріал;
4. Відхилити через те, що стаття не відповідає профілю журналу;
5. Відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

В процесі підготовки рецензії рецензентам доступні два текстових блоки, перший "для автора та редактора" та другий "лише для редактора". 

Отримавши рецензію авторам статті дається два тижні для відповіді на коментарі від рецензентів та редакторів.