Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм https://periodicals.karazin.ua/irtb <p>Фахове видання з економічних наук.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.&nbsp;Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.</p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify;">Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.</p> <p><strong>Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія</strong><strong> «</strong><strong>Міжнародні</strong> <strong>відносини</strong><strong>, </strong><strong>економіка</strong><strong>, </strong><strong>країнознавство</strong><strong>, </strong><strong>туризм</strong><strong>»&nbsp;</strong>(Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University Series: "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism" (IRECST))<strong>&nbsp;</strong> зареєстровано Наказом Міністерства освіти і науки України<strong>&nbsp;</strong><strong>№ 409 від 17 березня 2020 р. </strong>та <strong>визнано</strong> <strong>науковим</strong> <strong>фаховим</strong> <strong>виданням</strong> <strong>України</strong>, що<strong>&nbsp;</strong><strong>віднесено</strong> <strong>до</strong> <strong>категорії</strong><strong> «</strong><strong>Б</strong><strong>»</strong><strong>, </strong><strong>спец</strong><strong>іальності 051, 073, 292</strong><strong>.</strong></p> uk-UA <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p> <ol> <li class="show">Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution License&nbsp;4.0 International (CC BY 4.0)</a>, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li> <li class="show">Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див.&nbsp;<a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new">The Effect of Open Access</a>).</li> </ol> vitalinababenko@karazin.ua (Vitalina Babenko / Віталіна Олексіївна Бабенко) meo.vestnik@karazin.ua (Haponenko Hanna / Гапоненко Ганна Ігорівна) Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Кіпрсько-французькі відносини: історія і сучасний стан https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20835 <p>Після здобуття у 1960 р. незалежності Кіпр розпочав налагодження відносин з іншими країнами. Проте етнічний конфлікт між греками-кіпріотами та турками-кіпріотами призвів у 1974 році до фактичного поділу острова на два державних утворення та до різних форм втручання іноземних держав, серед яких – Греція, Туреччина, Франція. Метою статті є аналіз історії та сучасного стану кіпрсько-французьких відносин, дослідження всього комплексу інтересів Франції на Кіпрі після здобуття ним незалежності до сучасності. Методи, що застосовувалися для досягнення цілей дослідження: історико-порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення, ретроспективний метод. У статті наголошується, що від початку Кіпрського етнічного конфлікту Франція послідовно виступала за територіальну цілісність Кіпру та засуджувала створення Турецької республіки Північного Кіпру. У наступні роки Франція сприяла тому, що Кіпр у 2004 році став членом ЄС. Але найінтенсивнішими двосторонні відносини стали під час президентства Е. Макрона у 2017–2022 роках. Економічні інтереси Франції на Кіпрі пов'язані насамперед із відкриттям на кіпрському шельфі великих запасів газу. За них у регіоні Східного Середземномор'я спалахнула &nbsp;боротьба кількох держав, серед яких найактивнішою є Туреччина. Ця боротьба стимулює налагодження Францією та Кіпром військової співпраці. Відповідний двосторонній Договір 2017 року, який набув чинності у 2020 році, спрямований на стримування Туреччини. Цей договір, французько-кіпрські військові навчання та зусилля Франції щодо вирішення Кіпрського конфлікту загострюють французько-турецькі відносини та політичну ситуацію в регіоні. Аналіз, викладений у статті, вивчення досвіду цих двосторонніх відносин матиме значення для вироблення відповідних стратегій міжнародних взаємодій для інших пострадянських держав, зокрема України.</p> Лиман Сергій Іванович, Бєлоусова Маргаріта Сергіївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20835 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Перспективи співробітництва України та Ірану https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20836 <p>Ісламська республіка Іран завдяки цілій сукупності сприятливих факторів є однією з провідних регіональних держав Близького Сходу та однією з визначних геополітичних акторів на світовій арені. Вдале розташування на перехресті міжнародних шляхів «Схід-Захід» та «Північ-Південь», наявність значного ресурсного та геополітичного потенціалу надають можливість Ірану формувати та дотримуватися власної зовнішньополітичної лінії. Просування державою власних інтересів у регіоні Близького Сходу, діяльність у інших регіонах світу, розробка ядерної, космічної та ракетної програм у сукупності з протистоянням вищеперерахованому з боку країн Заходу та регіональних суперників обумовлює особливу роль Ірану на міжнародній арені. При цьому визначальним фактором є те, що останні 40 років країни перебуває під різного роду та тяжкості міжнародними санкціями, а політико-ідеологічний та етно-конфесійний фактори обмежують коло традиційних можливостей зовнішньої політики країни, що однак компенсується гнучкою діяльністю Ірану. Об’єктом дослідження обрано зовнішню політику Ісламської республіки Іран. Мета роботи – дослідити сукупність факторів та дій, що дозволяють позначати Ісламську республіку Іран не тільки як ключового регіонального гравця на Близькому Сході, але й як важливого геополітичного актора на світовій арені. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдання, а сааме, проаналізовано сучасні геополітичні проблеми Ірану та визначено подальші перспективи співробітництва України та Ірану. Під час виконання дослідження використовувалися методи аналізу та синтезу. Особлива актуальність дослідження позиції ІРІ на міжнародній арені зумовлюється недостатнім розкриттям даної проблематики у вітчизняних публікаціях експертного співтовариства. У той час як приклад Ірану є цікавим з точки зору шляхів та інструментів формування регіонального лідерства, а також просування власних позицій по всьому світу в умовах обмежень з боку світового співтовариства.</p> Панова Ірина Олексіївна, Жеваго Олександр Костянтинович Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20836 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Центральна Азія як геостратегічний регіон у сучасному геополітичному протистоянні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20837 <p>Робота присвячена висвітленню геополітичної динаміки в Центральній Азії, країни якої з часу здобуття незалежності перетворилися на геостратегічний чинник міжнародних відносин. Держави регіону – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан розташовані в центрі Євразії і є свого роду «буферною зоною» між Сходом та Заходом. Вони мають значний енергетичний та сировинний потенціал і відіграють роль транспортного коридору між країнами Східної та Південно-Східної Азії і ЄС. Наразі Центральна Азія – регіон, який має стратегічне значення для глобальних міжнародних гравців, кожен з яких прагне створити там свою сферу впливу. Предметом дослідження є стан геополітичного суперництва у Центральній Азії на сучасному етапі. Мета публікації – простежити трансформацію зовнішньополітичних стратегій ключових міжнародних гравців (Китаю, Росії, США, ЄС та Туреччини) в регіоні Центральної Азії, представити сценарії розвитку регіону в умовах глобального геополітичного протистояння. Використано методи загальнонаукового аналізу та міжнародно-політичних досліджень: геополітичний, історико-порівняльний, дискурс-аналізу, аналітико-прогностичний та ін. Робота спирається на теорію структурного реалізму, засадничі принципи теорії регіональних комплексів безпеки (Б. Бузан, О. Вевер), у межах яких міжнародний регіон постає у якості універсальної категорії для розгляду сучасних міжнародних відносин. Робиться висновок, що держави Центральної Азії вийшли з монопольної сфери геополітичного впливу Москви і стали важливим вектором стратегічного впливу Китаю. Стверджується, що російське військове вторгнення в Україну створило загрозу регіональній безпеці й викликало занепокоєність політичних еліт Центральної Азії. Блокуванням експорту казахстанської нафти в Європу як складова енергетичної війни Росії проти ЄС вимагає нових шляхів постачання енергоресурсів в обхід Кремля. Для США та ЄС це створить унікальну можливість посилити свою участь в регіоні, що стримає ревізіоністські прагнення Москви та Пекіну та сприятиме просуванню демократії в регіоні.</p> Парфіненко Анатолій Юрійович Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20837 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Ефект ESG-score в оцінці ризику прямих та портфельних інвестицій: докази з ринків ЦСЄ https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20839 <p>Включення факторів ESG (Environmental, Social, Governance) в оцінку інвестиційної привабливості є динамічною тенденцією в поточний період. Сегмент ESG-інвестування передбачає розгляд інвестицій під кутом зору трьох груп факторів, на які інвестори звертають увагу, розглядаючи інвестиції в компанію, проект або інвестиційний портфель: екологічні, соціальні та управління. Розробка та впровадження таких оцінок актуалізує питання про їх вплив на характеристики інвестицій, насамперед ризик та очікувану прибутковість. У статті досліджено взаємозалежність між трьома індикаторами: оцінками ESG, очікуваною прибутковістю та ризиками. Оцінювання проводилося для 21 компанії з Центральної та Східної Європи. Оцінка ESG, розроблена S&amp;P Global, використовувалася для оцінки рівнів ESG аналізованих компаній. Результати дослідження виявили один ефект на досліджуваному ринку, який представлений у цій статті. Результат полягає в тому, що компанії з вищими показниками ESG менш ризиковані, інвестуючи безпосередньо в компанію. Але в портфельних інвестиціях ризик зумовлений більшим ефектом диверсифікації, ніж ESG-оцінка компаній, включених до портфеля. Показано зворотний зв’язок між показником ESG та ризиком, а також практично відсутність зв’язку з очікуваною прибутковістю. Було виявлено та проаналізовано вплив оцінки ESG на оцінку ризику прямих і портфельних інвестицій. Основним результатом дослідження є виявлення ефекту, пов’язаного із застосуванням ESG-score. Результат полягає в тому, що зниження рівня оцінки ESG збільшує ризик прямих інвестицій, але зменшує ризик портфельних інвестицій. Головне питання обговорення стосується того, як використовувати оцінки ESG для інвестиційних стратегій? З одного боку, це логічно зосереджує увагу на вибірці компаній з високими показниками ESG. Але звуження інвестицій до компаній з високими показниками ESG знищує ефект диверсифікації. Одним із можливих підходів у такій ситуації є побудова моделі збільшення/зменшення ризику та знаходження відповідного рівня ризику на цій основі. Інший підхід випливає зі вс<strong>тановлення деякої точки відсікання.</strong></p> Камінський Андрій Борисович, Негрей Марина Володимирівна, Федчун Анастасія Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20839 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Дослідження інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20840 <p>Обґрунтовано актуальність дослідження інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах, що дозволило сформувати більш чітке розуміння сучасних інструментів штучного інтелекту та дослідити зв’язки суб’єктів та об’єктів економічних відносин у цифровому просторі. Предметом дослідження в статті є існуючі інструменти інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах. Метою статті є дослідження інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах України. Завдання: дослідження інструментів з управління персоналом, що використовують у своїй алгоритмах роботи штучний інтелект, побудова схеми відносин об’єкта та суб’єкта управління в інформаційному просторі. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах, структурний (функціональний) аналіз – для виявлення основних функцій інструментів штучного інтелекту, методологія інформаційного моделювання – для розробки інформаційної схеми суб’єктів та об’єктів економічних відносин у цифровому просторі. Отримано результати: Проведено дослідження інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах, побудовано інформаційна схема суб’єктів та об’єктів економічних відносин у цифровому просторі. Висновки: Дослідження існуючих інструментів штучного інтелекту управління персоналом доводять, що на сьогодні дослідниками та розробниками проведена велика робота для впровадження інструментів штучного інтелекту в управління&nbsp; економічними агентами на підприємствах, проте всі існуючі системи мають безліч недоліків у своїй роботі, що робить ці інструменти недоступними для більшості підприємств, тож перспективним напрямком&nbsp; буде аналіз і розробка власної системи управління поведінкою економічних агентів у цифровому просторі за допомогою інструментів штучного інтелекту, що дозволить в одній системі об’єднати всі потреби українських підприємств в напрямку управління персоналом.</p> Логвіненко Богдан Ігорович Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20840 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Резильєнтний менеджмент як ефективний інструмент управління при трансформаційних змінах в суспільстві https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20841 <p>Трансформаційні зміни є невід’ємною частиною розвитку будь-якого суспільного процесу. Такі зміни потребують уваги з боку менеджерів, які націлені формування високого рівня резильєнтності організацій різних сфер діяльності. Готовність управлінця адаптувати керовану організаційну систему до трансформацій та націленість на високі результати в умовах змін є завданням сучасних менеджерів. Розвиток організації в умовах трансформацій потребує від керівників вміння результативно комунікувати з персоналом та зовнішнім середовищем. Економічна та освітня сфери діяльності, які тісно взаємопов’язані між собою, забезпечують підвищення рівня життя населення. Саме це обумовлює необхідність дослідження та впровадження принципів резильєнтного менеджменту в організаціях цього напрямку діяльності в суспільстві. Предметом дослідження в роботі є аналіз принципів резильєнтного менеджменту в умовах трансформаційних перетворень сучасної української економіки і освіти. Мета статті полягає у виявленні ключових характеристик формування стійкості організацій при трансформаціях в суспільних процесах країни. Завданнями дослідження є проаналізувати&nbsp; особливості економічних та освітніх трансформацій в сучасних суспільних процесах країни; описати зв’язок&nbsp; між економікою та освітою та вплив цих елементів суспільних відносин на формування освіченого українського суспільства; виявити основні принципи реалізації резильєнтного менеджменту в економічні та освітній сферах діяльності країни. В статті використовується загальнонауковий метод досліджень: системний аналіз – для аналізу особливостей економічних і освітніх трансформацій в Україні та вивчення принципів формування стійкості організацій в таких умовах. Основними результатами роботи є узагальнення теоретичних даних з питань трансформаційних змін в економіці та освіті як рушійної сили для покращення життя населення та виявлення основних принципів формування резильєнтності організацій в перехідні періоди. Висновки: проаналізовані матеріали зарубіжних і українських науковців та виявлені принципи формування стійкості організацій при трансформаційних змінах актуально використовувати менеджерам, які націлені на ефективний результат роботи при перехідних суспільних процесах в екноміці та освіті.</p> Швіндіна Ганна Олександрівна, Петрушенко Юрій Миколайович, Балагуровська Інна Олексіївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20841 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20844 <p>Обґрунтовано актуальність використання інструментів штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. Предметом дослідження в статті є інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. Метою статті дослідження можливостей інструментів штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. Завдання: виявити об’єкт і суб’єкт управління при використанні маркетингових інструментів штучного інтелекту, схематично відобразити їх взаємозв’язки та згрупувати подібні інструменти, для подальшого опису їх можливостей, переваг і недоліків з метою їх використання в маркетинговій діяльності підприємств. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей інструментів штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності, структурний (функціональний) аналіз – для виявлення основних функцій інструментів штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. Отримано результати: представлені згруповані інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності і представлено схеми взаємодії об’єктів і суб’єктів управління кожної групи інструментів. Висновки: використання інструментів штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності дозволить підприємствам отримати більше прибутку за рахунок збільшення кількості проданих товарів, а клієнтам - витрачати кошти на задоволення релевантних потреб.</p> Шуміло Яна Миколаївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20844 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Розвиток туризму в країнах Західного Причорномор'я (Румунія Та Болгарія) та їх співробітництво з Україною https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20845 <p>Актуальність роботи полягає в інтеграційних процесах України та Західно-Чорноморських держав Болгарії та Румунії, сучасного стану та тенденцій розвитку міжнародної туристичної діяльності цих країн. Предметом&nbsp; дослідження в статті є розвиток туризму в&nbsp; країнах Західного Причорномор’я. Мета полягає у &nbsp;дослідженні співробітництва &nbsp;України з країнами&nbsp; Західного Причорномор’я у сфері туризму. &nbsp;Завдання: дослідження видів туризму та рекреаційно-туристичних ресурсів, туристичної інфраструктури та діяльності Румунії та Болгарії і співробітництво їх з Україною. Використовуються загальнонаукові методи: факторний аналіз для формалізації причинно-наслідкових взаємозв’язків досліджуваних факторів впливу туристичних ресурсів на розвиток видів туризму системний аналіз для визначення розвитку туристичної інфраструктури та діяльності. В статті розглядаються види туризму та рекреаційно-туристичні ресурси Румунії та Болгарії, на базі яких вони розвиваються. Країни володіють значними природними, природно-антропогенними, культурно-історичними ресурсами, які сприяють розвитку рекреаційно-оздоровчого купально-пляжного, культурно-пізнавального, лікувально-оздоровчого бальнеологічного, гірськолижного, екологічного, пригодницького та екстремального туризму. В роботі був проведений аналіз розвитку туристичної інфраструктури і туристичної діяльності країн. Проводився аналіз готельно-ресторанного господарства обох країн. Воно досить розвинуте, особливо в Болгарії. Далі аналізується туристична діяльність, туристичні потоки, доходи від туризму. Висвітлене співробітництво України з країнами Західного Причорномор’я. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу розвитку туризму в країнах Західного Причорномор’я виявлені умови для співробітництва України з ними. Висновки: Україна та країни Західного Причорномор’я мають всі умови для міжнародного співробітництва в сфері туризму.</p> Волкова Ірина Ігорівна, Парфіненко Анатолій Юрійович Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20845 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Сучасні тенденції та шляхи подальшого розвитку ринку медичного туризму в Україні https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20846 <p>Статтю присвячено дослідженню ринку медичного туризму, особливостям його функціонування та розвитку у сучасних економічних умовах та пошуку можливих шляхів адаптації до наслідків кризових явищ. Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини, що складаються в процесі адаптації та забезпечення сталої взаємодії учасників ринку медичного туризму відповідно до сучасних тенденцій та перспектив трансформації сфери рекреації та туризму. Метою роботи є розробка теоретичних та методичних положень з удосконалення вітчизняного ринку медичного туризму на основі урахування сучасних тенденцій, що відбуваються в світовій та національній туристичній індустрії. Досягнення поставленої мети забезпечується виконанням наступних взаємопов’язаних завдань: дослідити сучасні тенденції розвитку світового ринку медичного туризму; скласти соціально-економічну характеристику розвитку ринку медичного туризму в Україні; виявити системні проблеми розвитку ринку медичного туризму в Україні; визначити перспективні напрями модернізації ринку медичного туризму в посткризовий період. Методологічну основу дослідження складають системний та програмно-цільовий підхід, монографічний, графічний, економіко-статистичні та евристичні методи проведення наукового дослідження. Отримано наступні результати. Проаналізовано тенденції розвитку туристичної галузі України і складено соціально-економічну характеристику розвитку ринку медичного туризму в Україні. Виявлено системні проблеми розвитку ринку медичного туризму в Україні. Визначено перспективні напрями модернізації ринку медичного туризму в посткризовий період. Висновки. Найбільш перспективними та своєчасними напрямками трансформації ринку медичного туризму є запровадження нових форм організації туристичної діяльності у сфері медичного туризму в умовах обмеження свободи переміщення між країнами та регіонами, а також зниження купівельної спроможності потенційних туристів; розширення можливостей медичного туризму за рахунок використання сучасних інновацій, насамперед у контексті впровадження елементів цифрових технологій; розширення спектру програм експорту медичного туризму; розвиток партнерських відносин з іншими учасниками туристичного ринку та суміжних галузей у контексті формування кластерних структур, розширення мережевої взаємодії та участі у міжрегіональних та міжнародних проектах.</p> Гапоненко Ганна Ігорівна, Євтушенко Олена Віталіївна, Шамара Ірина Миколаївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20846 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Сучасний стан та перспективи використання інноваційних маркетингових технологій у розвитку креативних індустрій України https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20847 <p>У статті розглянуто еволюцію методологічних підходів та перспективи використання сучасних маркетингових технологій у розвитку креативних індустрій України. Автори відзначають виникнення нової концепції економіки – креативної економіки, за допомогою якої формуються нові економічні моделі, нові типи соціальних відносин, а відповідно, і вимоги до різних методів управління, видів діяльності, отже, і реалізації процесу маркетингу територій. Предметом дослідження є комплекс маркетингових технологій, які доцільно використовувати для розвитку креативних індустрій нашої країни. Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку маркетингу креативних індустрій в Україні. Дослідження проводилося на основі системно-функціонального, комплексного наукових підходів, за допомогою&nbsp;наукових методів: аналізу і синтезу, систематизації статистичних даних, моделювання. Отримано наступні результати. Проведене дослідження підтверджує актуальність використання SMM-маркетингу для просування креативних індустрій. Усі креативні індустрії можуть використовувати для просування такі соціальні мережі, як Facebook та Twitter, менше функціональне призначення мають такі соціальні мережі як Instagram, YouTube та Twitter. Найменш функціональною на даний момент є соціальна мережа TicTok, це обумовлено тим, що її тільки починають використовувати для просування бізнесу. Проведення або відвідування заходів – важлива частина стратегії залучення спонсорів, заходи допомагають збирати аудиторію, яка цікавиться вашою сферою діяльності, продуктом або новими можливостями в цілому. Маркетинг вражень на думку авторів є найкращим засобом просування креативних індустрій через її специфіку. За умови отримання позитивного враження, споживачі не тільки повертаються до закладу, але й «рекламують» його серед своїх друзів та підписників. Висновки. Використання сучасних маркетингових технологій, таких як SMM-маркетинг, event-маркетинг та маркетинг вражень, у просуванні підприємств креативного сектору економіки дають конкурентну перевагу, допомагають розширити аудиторію та досягти успіху на ринку. Таким чином, у сучасних умовах розвитку ринку, необхідною умовою існування і розвитку малого та середнього підприємств, є формування та реалізація правильної маркетингової стратегії.</p> Євтушенко Олена Віталіївна, Гапоненко Ганна Ігорівна, Шамара Ірина Миколаївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20847 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Аналіз факторів, що сповільнюють відновлення міжнародного туризму після COVID-2019 https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20848 <p>Враховуючі вагомий вплив туризму на розвиток суспільства та сучасну кризу великої уваги потребує вивчення факторів, що впливають на швидкість його відновлення. Попередні спалахі інфекційних захворювань мали менші масштаби, тому їх вплив на міжнародний туризм був локальним. Крім того сучасний стан сіспільства має нові обставини. Предметом дослідження є сучасні фактори відновлення міжнародного туризму після COVID-2019. Мета полягає у дослідження сучасних особливостей відновлення туризму після COVID-2019 та визначенні факторів його сповільнення. Завдання: дослідження значення міжнародного туризму, впливу COVID-2019 на його розвиток та визначення негативних факторів для відновлення. У процесі дослідження використано метод систематизованого огляду наукових публікацій по даній темі, а також інформативних матеріалів різних міжнародних організацій. Результати розрахунків відносних показників розвитку міжнародного туризму представлено з використанням графічного методу на базі електронних таблиць Microsoft Excel. Результати досліджень показали, що міжнародний туризм відновлюється після COVID-2019 достатньо повільними темпами. Більш швидкому відновленню заважають карантинні заходи, поява нового штаму вірусу, фактори економічного характеру та війна в Україні. Висновки: основним ризиком відновлення міжнародного туризму є військова агресія Росії проти України, яка завдає негативного впливу на відновлення міжнародного туризму через заборону польотів, зростання цін на нафту, порушення ланцюгів поставки продовольчих продуктів. У близькому майбутньому це вплине на зниження доходів населення та скорочення кількості робочих місць і, як наслідок, на зменшення туристичного потоку. Зростання цін на нафту потребує переходу на відновлювальні джерела енергії та впровадження енергезберігаючих технологій. Це посилює необхідність екологізації індустрії туризму та потребує збільшення інвестицій, а також вимагає застосування комплексної політики, спрямованої на збільшення кількості міжнародних туристів та розширення використаня екологічно чистої енергії.</p> Калайтан Тетяна Вікторівна, Гримак Олег Ярославович, Кушнір Леся Павлівна, Шурпенкова Руслана Казимирівна, Сарахман Оксана Миколаївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20848 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Креативні індустрії як чинник розвиток туризму в Полтавський області https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20849 <p>У сучасному світі туризм – це надзвичайно багатогранна галузь, яка об’єднує історію, географію, культуру більше того показує рівень розвитку сучасного суспільства. Вагомою складовою туристичної індустрії є креативний сектор, саме для відвідування різноманітних локацій мільйони людей кожного року вирушають до інших країн, аби на власні очі побачити твори мистецтва чи доторкнутися знакових місць. Креативний економіка сприяє створенню креативних хабів, які з кожним роком набувають все більшої популярності. Різноманітні фестивалі, ярмарки, виставки, музеї, театри та парки розваг успішно функціонують по усьому світу і, звичайно, в Україні. Подальший розвиток та популяризація українських національних свят, традицій та історії може стати головним рушієм у розвитку міжнародного туризму в державі. Зокрема, Полтавська область має колосальний потенціал для розвитку культурних центрів і локацій із перспективою розвитку внутрішнього туризму й збільшенням туристичних потоків до майбутніх креативних кластерів. Предметом дослідження обрано креативні індустрії як чинник розвиток туризму в Полтавський області. Мета роботи – дослідження креативні індустрії як чинник розвиток туризму в Полтавський області. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено наступні завдання, а саме: проаналізовано дестинації креативних індустрій країни; визначено перспективи розвитку креативних індустрій в Полтавській області. Дослідження проводилось за допомоги методів оцінки, аналітики, порівняння, статистики, графічного, описового, картографічного. Отримано наступні результати: кожна область України потребує дій з боку влади для розширення та покращення наявних об’єктів креативної економіки, зокрема й Полтавська область. Національна стратегія розвитку декларує передачу повноважень культурного розвитку громадам, а відтак саме місцева влада має врегульовувати та передбачати розвиток галузі на місцях. Була створена програма розвитку культури Полтави на 2020-2024, яка передбачає пошук шляхів недержавного фінансування, тобто пошук інвесторів чи спонсорів. «Полтава туристична» на 2020-2026 рр. – це програма яка має знайти шлях підвищення кількості туристів, аналізуючи наявні проблеми та вирішуючи їх.</p> Панова Ірина Олексіївна, Степаненко Вікторія Іванівна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20849 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Шляхи підвищення ефективності роботи SPA готелів в умовах пандемії https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20850 <p>В умовах пандемії COVID-19 попит на SPА-процедури став значно зменшуватися і це призвело до часткового або повного припинення роботи низки SPА-комплексів. У такій ситуації, індустрія краси стала стрімко втрачати свій авторитет на міжнародному ринку послуг. Відновлення позицій SPА-індустрії можливе за умов адекватного реагування та швидкого адаптування до сучасних викликів. Предметом дослідження публікації стало з’ясування особливостей роботи готелів під час пандемії COVID-19. Метою статті є визначення заходів підвищення ефективності роботи SPА готелів в умовах пандемії. Завдання: з’ясування поняття «SPА» у сучасному науковому дискурсі, а також розробка механізмів оптимізації роботи SPА готелів у період кризи. Загальнонаукові методи, які застосовувалися для досягнення мети дослідження: аналіз, синтез, систематизація, порівняння, абстрактно-логічний метод. Результати дослідження свідчать, що пандемія COVID-19 суттєво змінила життя людей. З одного боку більша частина населення стала значно біднішою, що позначилось на її добробуті, а з іншого – наслідки хвороби призвели до порушень фізичного та психічного здоров’я людей. В ситуації, що склалася, з метою підтримки і відновлення здоров’я населення, SPА установам доцільно запропонувати споживачам програми лояльності, індивідуальний підхід до кожного клієнта, розширений асортимент безконтактних SPА-послуг, а також впровадити інноваційні програми оздоровлення, які будуть спрямовані на відновлення організму у постковідний період з дотриманням усіх протиепідемічних заходів безпеки. Висновок: грамотне побудування стратегії підтримки здоров'я та гарного самопочуття дозволить власникам підвищити ефективність роботи готельних закладів завдяки цікавим пропозиціям, що сприятиме збільшенню прибутковості, тривалості перебування, перехресному продажу та коефіцієнту утримання.</p> Парфіненко Тетяна Олексіївна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20850 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Історичні реконструкції та формування подієвого туристичного продукту країни https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20851 <p>Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів проблеми історичних реконструкцій, визначення тенденцій та перспектив розвитку історичних реконструкцій, а також надання рекомендацій щодо розвитку івент-туризму в Україні. У статті розглядаються основні форми історичних реконструкцій. Зазвичай такого роду заходи відбуваються у формі фестивалів або у вигляді «живих» музеїв («екомузеїв»), що функціонують тимчасово або на постійній основі. У роботі показано роль історичних реконструкцій як основи формування подієвого туристичного продукту. Кількість подій, заснованих на історичних реконструкціях, швидко зростає. У галузі історичних реконструкцій сформувалася ціла індустрія; до їх організації залучають професійних істориків, етнографів, кравців, зброярів та представників багатьох інших спеціальностей. З метою визначення туристичного потенціалу фестивалів історичних реконструкцій, проаналізовано досвід проведення таких заходів в Іспанії. Виявлено, що тематика заходів переважно стосується подій, що відбувалися в цьому регіоні, до організації заходів залучалися в першу чергу місцеві жителі. У більшості випадків організаторами виступають представники регіональних структур (як місцевої влади, так і громадських організацій) у співпраці з туристичними бюро. У висновку зазначено, що історичні реконструкції сьогодні можуть сприяти&nbsp; розвитку місцевого туризму, а також економічному розвитку територій, а діяльність реконструкторів може стати дієвим фактором збереження культурної спадщини. У цій галузі діяльність реконструкторів може слугувати дієвим фактором «пожвавлення» історичної пам’яті, а також привертання уваги до проблеми збереження та використання культурної спадщини з боку органів влади. На думку автора, подієвий туризм є одним з найбільш перспективних напрямків відродження туризму у нашій країні. Важливо, щоби така діяльність була послідовною і розрахованою на довгостроковий період, що дозволить сформувати певну традицію, яка також стане запорукою успіху.</p> Посохов Іван Сергійович Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20851 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000 Соціальна інфраструктура як фактор сталого розвитку території https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20852 <p>Соціальна інфраструктура грає важливу роль у створенні умов для задоволення матеріальних та духовних потреб населення, відновлення людського капіталу, комплексного розвитку території. Предметом дослідження є соціальна інфраструктура. Мета статті – показати роль соціальної інфраструктури як фактору сталого розвитку території. Для досягнення мети розв’язувались наступні завдання: виявити сутність та структуру соціальної інфраструктури, показати її роль у світовій економіці та окремих країн, розглянути основні функції соціальної інфраструктури. Використовувались наступні методи: описовий, порівняльний для виявлення сутності соціальної інфраструктури, аналіз та синтез для характеристики її ролі в економіці світу так окремих країн, системний підхід – для характеристики функцій соціальної інфраструктури у сталому розвитку території. Отримані результати: виявлено, що у теперішній час нема єдиної думки щодо визначення категорії «соціальна інфраструктура» та її складу; показано, що традиційні види послуг новими послугами; охарактеризовані відтворювальні функції соціальної інфраструктури. Висновки: у світі активно розвивається соціальна інфраструктура, яка здійснює суттєвий вклад у ВВП та зайнятість населення, сталий розвиток території. Однак рівень її розвитку залежить від низки внутрішніх та зовнішніх факторів. Необхідна розробка ефективної політики розвитку соціальної інфраструктури в кожній країні світу та його субрегіонів.</p> Юрченко Світлана Олексіївна, Юрченко Елена Евгениевна Авторське право (c) https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/20852 Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0000