Міжнародний досвід та сучасні тенденції розвитку ринку гастрономічного туризму Європейського регіону в умовах COVID-19

  • Жиленко Катерина Миколаївна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-3942-9467
  • Долгієр Аліса Ігорівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара https://orcid.org/0000-0002-0609-6061
Ключові слова: індустрія гостинності, гастрономічний туризм, гастротуризм, гастрономія, туризм, міжнародний досвід, тренди розвитку

Анотація

Сфера туристичного бізнесу виступає одним з найбільш потужних та перспективних галузей розвитку національної економіки держав світу. Так, на сьогоднішній день все більшу популярність отримує сучасний альтернативний напрямок відпочинку – гастрономічний туризм, який виступає спеціалізованим видом туризму та включає в себе ознайомлення з національними кулінарними традиціями країн світу, а також дегустацію страв і напоїв, що є синтезом екології, культури і виробництва. Предметом дослідження в науковій статті є сучасні міжнародні тенденції poзвитку ринку гастрономічного туризму Європейського регіону. Метою статті є оцінка міжнародних тенденцій розвитку ринку гастрономічного туризму та визначення ключових трендів для удосконалення ринку гастрономічного туризму в поточних умовах COVID-19. У даній науковій poбoтi застосовано наступнi метoди дoслiдження: oписoвий, iстopикo-геoгpафiчний, пopiвняльний, статистичний, систематизація та узагальнення, термінологічний аналіз, аналітичний, каpтoгpафiчний. Отримано наступні результати: визначенно сучасні міжнародні тенденції розвитку гастрономічного туризму Європейського регіону, проаналізовано міжнародний досвід формування ринку гастрономічного туризму в провідних країнах Європи, визначено особливості привабливості ринку гастрономічного туризму в європейських країнах-лідерах з гастротуризму, досліджено чинники впливу на розвиток міжнародного ринку гастрономічного туризму. Результати досліджень даної теми можуть бути застосовані в сфері ресторанно-готельного бізнесу та туризму як ідеї для розвитку та нарощування конкурентних переваг у бізнесі, а також представлені для обговорення на семінарах та конференціях з даної сфери діяльності. Висновки: визначено ключові напрямки та основні тренди щодо функціонування, удосконалення та подальшого просування галузі гастротуризму як альтернативного напрямку туризму в поточних умовах COVID-19.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Жиленко Катерина Миколаївна, & Долгієр Аліса Ігорівна. (2021). Міжнародний досвід та сучасні тенденції розвитку ринку гастрономічного туризму Європейського регіону в умовах COVID-19. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 154-160. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-15