Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція

  • О. В. Чеберяко

Анотація

Висвітлюється становлення та функціонування бюджетів
губерній та округ в УСРР 1920-х рр., структура їх доходів і видатків.
Зроблено висновок, що адміністративно-територіальний принцип
організаційної побудови базових бюджетних одиниць відповідав
політичним основам радянської влади, яка переклала переважну
частину соціально-економічних проблем на місцевий бюджет.
Згортання системи приватного підприємства негативно вплинуло
на доходну частину місцевого бюджету, але «втрати» компенсували
за рахунок посилення податкового тиску.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Временное положение о местных финансах. – М., 1923.
2. Всеукраинское совещание по местному бюджету // Финансовый
Бюллетень. – 1925. – № 9.
3. Гринштейн А. Местный бюджет по Украине (Итоги и перспективы) /
А. Гринштейн // Финансовый вестник. – 1923. – № 9.
4. Гринштейн А. Местный бюджет украинских губерний за 1922–23 г.
(Перспективы) / А. Гринштейн // Финансовый вестник. – 1923. – № 1.
5. Гольдин И. Б., Августинович И. Б. Выполнение местного бюджета
Харьковщины за 1-й квартал 1924–25 г. / И. Б. Гольдин,
И. Б. Августинович // Финансовый Бюллетень. – 1925. – № 9.
6. Доклад украинского правительства в Президиуме ЦИК СССР //
Известия. – 1924. – 11 сентября.
7. ЗУ. – 1923. – №6/7. – Відділ 1.
8. ЗУ. – 1925. – № 29/30.
9. Киевский местный бюджет // Финансовый вестник. – 1922. – № 6.
10. Кокин С. А., Марочко В. И., Мовчан О. Н. Хроника
социалистического строительства на Украине 1921/25 /
С. А. Кокин, В. И. Марочко, О. Н. Мовчан. – К., 1989.
11. Местный бюджет // Финансовый Бюллетень. – 1925. – № 3-4.
12. Местные финансы // Финансовый Бюллетень. – 1924. – № 40.
13. Оголевец С. Я. Исполнение местного бюджета Полтавщины за І
полугодие 1923–24 бюджетного года / С. Я. Оголевец //
Финансовый Бюллетень. – 1924. – № 31.
14. Оголевец С. Я. Местный бюджет Полтавского округа на 1925–1926 г. /
С. Я. Оголевец // Финансовый Бюллетень. – 1925. – № 5-6.
15. Оголевец С. Я. Местный бюджет Полтавщины в первом полугодии
1924–1925 г. / С. Я. Оголевец // Финансовый Бюллетень. – 1925. –
№ 16-17.
16. Орлов А. Нормализация местного бюджета / А. Орлов //
Финансовый Бюллетень. – 1924. – № 44.
17. Подгаец И. Бюджет Волыни на 1923–1924 г. / И. Подгаец //
Финансовый Бюллетень. – 1923. – № 6.
18. СУ. – 1921. – № 20.
19. СУ. – 1922. – № 1.
20. СУ. – 1922. – № 3.
21. Стенографический отчет второй сессии Всеукраинского ЦИК VII
созыва, 11-12 апреля 1923 г. – Х., 1923.
22. «Укрзалізниця» 1920–30-х років: передумови, здобутки, уроки / За
ред. В. А. Смолія, В. М. Даниленко. – К., 2003.
23. Храмов В. Итоги бюджетной роботы / В. Храмов // Финансовый
Бюллетень. – 1926. – № 7-8.
24. Храмов В. Итоги бюджетной роботы / В. Храмов // Финансовый
Бюллетень. – 1926. – № 9-10.
25. Храмов В. Итоги бюджетной роботы / В. Храмов // Финансовый
Бюллетень. – 1926. – № 13-14.
26. Храмов В. Итоги исполнения местного бюджета за 1924–25 г. /
В. Храмов // Финансовый Бюллетень. – 1925. – № 3-4.
27. Храмов В. Народное образование в местном бюджете Украине в
1923/24 г. / В. Храмов // Финансовый Бюллетень. – 1924. – № 24.
28. Храмов В. О бюджете Киевской и Полтавской губерний / В. Храмов //
Финансовый Бюллетень. – 1924. – № 25.
29. Храмов В. Черниговский бюджет / В. Храмов // Финансовый
Бюллетень. – 1923. – № 3.
30. Фінанси України 1926–1927 рік // Статистика України. – Х., 1923. –
Сер. IV: статистика фінансів. . – № 150. – Вип. 6.
31. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 962.
32. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 975.
33. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 981.
34. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 982.
35. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 1161.
36. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 3290.
37. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 3294.
38. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 5. – Спр. 957.
39. Шурыгин К. Составление местного бюджета на 1925–1926 г. /
К. Шурыгин // Финансовый Бюллетень. – 1925. – № 16-17.
Опубліковано
2014-09-28
Як цитувати
Чеберяко, О. (2014). Бюджети УСРР 1920-х рр.: структура, функції, еволюція. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (1005). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/27