Офіційно „забута” сторінка в дослідженнях Ольвійської хори

  • Олександр Віталійович Каряка Польовий комітет ІА НАНУ
Ключові слова: історія дослідження, Ольвія Понтійська, археологічні розвідки, хора, забуті дослідники

Анотація

Стаття присвячена висвітленню основних результатів археологіч­них розвідок на території ольвійської хори 1932 р. Ці розвідкові роботи проводились під керівництвом Ф.А. Козубовського і були першою офіцій­ною спробою Ольвійської експедиції зафіксувати численні пам’ятки сіль­ськогосподарського оточення. Результати цих робіт не були вчасно опу­бліковані а ім’я Ф.А. Козубовського, як репресованого дослідника, на бага­то років зникло з вітчизняної історіографії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гошкевич В.И. Летопись музея за 1909, 1910 и 1911 гг. – Издание Херсонского Городского Управления. / В.И. Гошкевич – Херсон. – 1912. – 85 с.

Гошкевич В.И. Летопись музея за 1912 г. – Издание Херсонского Городского Управления. / В.И. Гошкевич – Херсон. – 1914. – 71 с.

Гошкевич В.И. Летопись музея за 1913 г. – Издание Херсонского Городского Управления. / В.И. Гошкевич – Херсон. – 1915. – 44 с.

Каряка О.В. До історії організації робіт Ольвійської археологічної експедиції у 1930 р. / Каряка О.В. // Археологія і давня історія України. OLBIO. In Memoriam V.V. Krapivina. – Вип. 1(14). – К., 2015. – С. 190-199.

Козубовский Ф.А. Разведки окрестности Ольвии. 1932 год. / Козубовский Ф.А. – НА ІА НАНУ, Ф. ІІМК/Ольвія, Спр. 51а.

Кономопуло (Фабрициус) И. Пробные раскопки, произведенные Херсонским Историко-Археологическим Музеем 26, 27 и 28 сентября 1924 г. на городище вблизи Верхне-Аджигольского маяка /Кономопуло (Фабрициус) И. // Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській академії наук. – 1925. – Ч. 2-3. – С. 74-77.

Костенко А., Шевченко А. Виктор Гошкевич и его мир: семья, окружение, древности. /Костенко А., Шевченко А. – Херсон. – 2017. – 116 с.

Крыжицкий С.Д. Ольвия. Историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов. / Крыжицкий С.Д. – Киев: „Наукова думка”. – 1985. – 192 с.

Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. Сельская округа Ольвии. / Крыжицкий С.Д., Буйских С.Б., Бураков А.В., Отрешко В.М. – К., «Наукова думка», 1989. – 240 с.

Нікітін В.І. Ф.Т. Камінський – дослідник пам’яток античності Нижнього Побужжя /Нікітін В.І. // Археологія, 2008, № 4. – С. 118-121.

Славин Л.М. Основные этапы изучения Ольвии / Славин Л.М. // ЗОАО. Том I (34). – 1960. – С. 47-59.

Фабрициус И.В. Арехологическая карта Причерноморья Украинской ССР. / Фабрициус И.В. – Издательство Академии наук Украинской ССР. – Киев, 1951. – 156 с.

Яненко А.С. Комбінат Чорноморських археологічних експедицій Народного Коміссаріату освіти УСРР (30-ті рр. XX ст.) / Яненко А.С. // Аркасівські читання: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.). – Миколаїв, 2012. – С. 96-98.
Опубліковано
2019-08-05
Як цитувати
Каряка, О. (2019). Офіційно „забута” сторінка в дослідженнях Ольвійської хори. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (54), 73-81. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/13619
Розділ
Історія / Історіографія / Джерелознавство / Археологія