Навчальна дисципліна «Альтернативна енергетика»: методичний аспект

  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • М. І. Кулик Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • К. Б. Уткіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0632-1273
  • P. Styles Keele University, United Kingdom
  • J.L. Wright Keele University, United Kingdom
  • R. Westwood Keele University, United Kingdom

Анотація

Показано необхідність постійного оновлення навчальних дисциплін з врахуванням новітніх наукових досягнень. На екологічному факультеті в рамках проекту Британської Ради «Alternative Energy: Education and Science» («Альтернативна енергія: освіта та наука»), який було реалізовано спільно з британськими колегами із Кільського університету, оновлено зміст дисципліни «Альтернативна енергетика». Переглянуто та оновлено перелік компетентностей та методів викладання. Базуючись на закордонному досвіді, в дисципліну «Альтернативна енергетика» включено теми, які присвячені наступним аспектам: нетрадиційні джерела енергії, зокрема сланцевий газ, метан з вугільних пластів, а також вплив вітроенергетичних установок на довкілля, методи стимулювання розвитку нетрадиційної та відновлюваної енергетики та роль державної підтримки. У процес викладання запроваджено метод кейс-стаді.

Наразі навчальна дисципліна «Альтернативна енергетика» дозволяє студентам отримати нові компетентності, які допомагають приймати обґрунтовані управлінські рішень на локальному та регіональному рівнях, а також приймати ефективні рішення у сфері екологічного менеджменту й екологічної політики. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Г. В. Тітенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд.геогр. наук, декан екологічного факультету
М. І. Кулик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. техн. наук, доцент
К. Б. Уткіна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук., доцент

Посилання

1. Chevaillier T. Higher education and its clients: Institutional responses to changes in demand and in environment./ Higher Education. – 2002. – Vol. 33. – P. 303-308.

2. Philip Jennings New directions in renewable energy education / Renewable Energy. Volume 34, Issue 2, February 2009, Pages 435–439 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148108002115)

3. Bhattacharya S. C. Renewable energy education at the university level / Renewable Energy. Volume 22, Issues 1–3, January–March 2001, Pages 91–97 (http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S0960148100000112)

4. Governance of Global Environmental Change: Towards a multidisciplinary discussion in tertiary environmental education (a short description of the ReSET seminar). URL: http://reset.qualimet.net/mod/forum/discuss.php?d=3

5. Кулик М. І. Методичні аспекти розробки дисципліни «Renewable Еnergy Governance» // Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – Вип. 4. – С. 183 – 187.

6. Luke T. W. Education, environment and sustainability: what are the issues, where to intervene, what must be done? // Education Philosophy and Theory. 2001. – Vol. 22. – No. 2 – P. 187-201.

7. Master of Science «Environmental Sustainability and Green Technology». Course Handbook. – Keele University. – Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.keele.ac.uk/regulations/

8. Варламов Г. Б. Теплоенергетика та екологія / Г. Б. Варламов, Г.М. Любчик, В. А. Маляренко. – Х.: Видавництво САГА, 2008. – 234 с.

9. Ігнатюк О. А. Модернізація змісту дисципліни «Основи управління в енергетиці» у фаховій підготовці енергетиків-менеджерів / О. А. Ігнатюк. // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – №2. – С. 66 – 75.

10. Styles P., Westwood R., Toon S. 2012. Low Frequency Vibrations Generated by Wind Turbine Farms: Their effect on the CTBTO IMS station at Eskdalemuir, Scotland. EAGE. Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.earthdoc.org/ publication/publicationdetails/?publication=61876

11. Westwood R., Toon S., Styles P. 2011. Studies of Vibrations from Wind Turbines in the Vicinity of the Eskdalemuir (AS104) IMS Station. Vienna: CTBTO. Електронний ресурс. Режим доступа: http://www.ctbto.org/specials/ctbt-science-and-technology-20118-10-june-2011-vienna-austria/ctbt-science-and-technology-2011/

12. Копыльцова С.Е. Опыт разработки и внедрения междисциплинарного курса в сфере высшего экологического образования «Внедрение экоинноваций в управление городской средой» / С. Е. Копыльцова, М. И. Кулик, М. А. Фалалеева, О. В. Хандогина, И. В. Шилова. // Электронный научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 2. – С. 230–248. Електронний ресурс. Режим доступа: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/10511.pdf.

13. Тітенко Г. В. Модернізація змісту дисципліни «Альтернативна енергетика» у фаховій підготовці екологів / Тітенко Г. В., Кулик М. І. // Збірник тез доповідей ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2014». м. Харків, 13–14 листопада 2014 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014 – С. 81 – 84.

14. Управление в энергетике / С. П. Кундас, М. И. Кулик, О. А. Кучинский, Л. Молиторис, К. Павличкова и др.; под ред. д. т. н., проф. С. П. Кундаса. // Учебное пособие – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2014. – 259 с.
Як цитувати
Тітенко, Г. В., Кулик, М. І., Уткіна, К. Б., Styles, P., Wright, J., & Westwood, R. (1). Навчальна дисципліна «Альтернативна енергетика»: методичний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 112-117. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5667

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>