Забруднення ґрунтового покриву важкими металами, привнесених відпрацьованими моторними мастилами

  • М. І. Кулик Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • А. А. Лісняк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького
  • Т. Торма Науково-дослідний інститут грунтознавства та охорони грунтів, Пряшівське регіональне відділення
Ключові слова: відпрацьовані моторні мастила, нафтопродукти, автотранспорт, ґрунт, важкі метали

Анотація

Мета. Визначення забруднення ґрунтового покриву у придорожній зоні важкими металами, привнесених відпрацьованими рідкими нафтопродуктами. Методи. Польовий, лабораторно-аналітичний (атомно-абсорбційний), статистичні. Результати. Показано шляхи поводження з відпрацьованими моторними мастила (ВММ) в Україні. Представлено результати експериментів з визначенням вмісту рухомих форм важких металів на темно-сірих опідзолених ґрунтах та на чорноземі опідзоленому, які забруднені ВММ та умовно чисті (поблизу смт. Покотилівка).  Загальна кількість площадок – 5. Аналізи проводились на вміст дев’яти металів: Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cо, Cr, Cd. Із них засвідчено перевищення ГДК лише за Pb в 1,2 – 1,7 разів. Проведена оцінка екологічного стану ґрунтів за сумарним показником забруднення важкими металами. Виявлено, що на контрольних варіантах стан ґрунтів характеризується як задовільний, на варіантах з одноразовим виливом ВММ – помірно-небезпечний, а в місцях тривалого виливу – надзвичайно небезпечний. Висновки. Підтверджено, що важкі метали, які містяться в складі відпрацьованих моторних мастил мають високу здатність до накопичення в ґрунті. Чорноземи опідзолені завдяки своїм фізико-хімічним властивостям мають більш високу здатність поглинати та затримувати важкі метали у фіксованому стані в порівнянні з темно-сірими опідзоленими ґрунтами, про що посвідчує вищий показник сумарного забруднення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

М. І. Кулик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. техн. наук, доц.
А. А. Лісняк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї імені Г. М. Висоцького
канд. с.-г. наук, доц.

Посилання

Дьяков А. Б., Игнатьев Ю. В., Кошнин Е. П. и др.Экологическая безопасность транспортных потоков ; Под ред. А. Б. Дьякова. Москва: Транспорт, 1989. 128 с.

Корчагин В. А., Филоненко Ю.А. Экологические аспекты автомобильного транспорта. Учебное пособие. Москва, 1997. 100 с.

Кулик М. І. Екологічний та економічний аспекти утилізації відпрацьованих моторних мастил // Збірник наукових праць ХІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика”. К.: «Талком», 2014. С. 155 – 158.

Кулик М. І. Утилізація відпрацьованих моторних мастил: еколого-економічний аспект // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2015. № 1-2. C. 122 – 128. - ISSN 1992-4224.

Лісняк А. А., Білянський І. В. Оцінка впливу автотранспорту на стан атмосферного повітря в центральній частині міста Харкова // Людина і довкілля. Проблеми неоекології. 2012. № 1-2. С. 115-121. - ISSN 1992-4224.

Torma S., Lisnyak A., Fazekasova D. Ekologicke riziko degradacie pody a jeho metodologicke zaklady. The Enviromental Risk of Soil Degradation and its Netodological Basis // Prirodne vedy. Folia oecologica 8. – Slovensko: Presovska univerzita v Presove. Str. 13-19. ISSN 1338-080X.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ передвижными источниками. – Донецк: УкрНТЭК, 1999. – 107 с.

Федорец Н. Г., Медведева М. В. Методика иследования почв урбанизированых территорий. Петрозаводск: Карельський научний центр, РАН, 2009. 84 с.

Тарасова В. В., Малиновський А. С., Рибак М. Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Київ, 2007. С. 137.
Опубліковано
2017-01-18
Як цитувати
Кулик, М. І., Лісняк, А. А., & Торма, Т. (2017). Забруднення ґрунтового покриву важкими металами, привнесених відпрацьованими моторними мастилами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», (15), 122-127. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/7897

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)