Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів

  • А. Б. Ачасов Харківський національний аграрний університет імені. В .В. Докучаєва
  • А. О. Ачасова Харківський національний аграрний університет імені. В .В. Докучаєва
  • Г. В. Тітенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • О. Ю. Селіверстов Компанія «Інтетікс-Гео»
  • А. О. Сєдов Харківський національний аграрний університет імені. В .В. Докучаєва
Ключові слова: БПЛА, ДЗЗ, дистанційний моніторинг рослинності, аерофотозйомка, озима пшениця, вологість ґрунту, біомаса, густота рослин

Анотація

Наводиться перелік можливих напрямків застосування БПЛА в сільському господарстві та дається приклад використання звичайної цифрової фотозйомки для оцінки стану посівів. Показано, що біомаса рослин озимої пшениці у період колосіння тісно пов’язана з яскравістю знімка у зеленому, а густота рослин – у червоному діапазоні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

А. Б. Ачасов, Харківський національний аграрний університет імені. В .В. Докучаєва
д-р с.-г. наук, доц.,
А. О. Ачасова, Харківський національний аграрний університет імені. В .В. Докучаєва
канд. біол. наук, доц
Г. В. Тітенко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
канд. геогр. наук, доц.

Посилання

1. «АгроТехнология: Мониторинг посевов с помощью БПЛА» - решаем одновременно три задачи для сельскохозяйственных предприятий [Сайт компании «ЦентрПрограммСистем»] Режим доступу: http://www.1cps.ru/news/agrotehnologiya-monitoring-posevov-s-pomoshchyu-bpla-reshaem-odnovremenno-tri-zadachi-dlya-selskohozyaystvennyh-predpriyatiy

2. БПЛА для сельского хозяйства. [Сайт компании Unmanned] Режим досту-пу:http://unmanned.ru/service/agro.htm

3. Колесник В. И. Применение ДЗЗ и ГИС технологий для прогнозирования урожайности зерновых. / Колесник В.И., Колесник К.В., Петренкова В.П., Попов В. В. и др. // Уч. записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. «География». - Том 16 (55). - № 2. -2003. – С.73-80

4. Мереф'янський Г., Петренко І. Агрокоп-тер, або Дрон польовий //Агробізнес сьогодні. - №18(313). - вересень 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу до журн.: http://agro-business.com.ua/mekhanizatsiia-apk/2548-agrokopter-abo-dron-poliovyi.html

5. Савин И. Ю. Возможности использова-ния беспилотных летательных аппаратов для оперативного мониторинга продуктивности почв / И. Ю. Савин, Ю. И. Вернюк , И. Фараслис // Бюл. Почвенного ин-та им. В.В. Докучаева. - Вып. 80. - 2015. – С.95-105

6. Agricultural Drones. // MIT Technology Review [Електронний ресурс] http://www.technologyreview.com/

7. DigiFly и DroneUA Провайдеры услуг и решений на базе БПЛА. Презентация К.: 2014. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://drone.ua/wp-content/uploads/2014/10/DroneUA_DigiFly.pdf
Опубліковано
2016-04-15
Як цитувати
Ачасов, А. Б., Ачасова, А. О., Тітенко, Г. В., Селіверстов, О. Ю., & Сєдов, А. О. (2016). Щодо використання БПЛА для оцінки стану посівів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія», 13-18. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ecology/article/view/5546

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>