Редакційна колегія

 

Головний редактор

Крайнюков Олексій Миколайович, доктор географічних наук, доцент
професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський університет імені В. Н. Каразіна
e-mail: alkraynukov@gmail.com     ORCID  

 Заступник головного редактора

Тітенко Ганна Валеріївна, кандидат географічних наук, доцент
в.о. директора Навчально-наукового інституту екології
Харківський університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: titenko@karazin.ua        ORCID

Відповідальний секретар

Уткіна Катерина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Харків, Україна  
e-mail:   visnykecology@karazin.ua   ORCID      SCOPUS ID

Технічний редактор

Баскакова Людмила Валентинівна  
доцент кафедри екології та неоекології 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна

Редакційна колегія

Адаменко Микола Ігорович,  доктор технічних наук, професор
професор кафедри моніторингу довкілля та природокористування
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Харків, Україна
e-mail: nikolaj_adamenko@ukr.net      ORCID
 
Бєдункова Ольга Олександрівна, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне, Україна
 
Гриценко Анатолій Володимирович, доктор географічних наук, професор
директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Харків, Україна
e-mail: directorniiep@gmail.com  ORCID
 
Жолткевич Григорій Миколайович, доктор технічних наук, професор
декан факультету матемитики і інформатики
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail:g.zholtkevych@karazin.ua    ORCID
 
Крайнюкова Алла Миколаївна,  доктор біологічних наук, професор
завідувач лабораторії біологічних досліджень та біотестування
НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
Харків, Україна
e-mail:  biotest.niiepkharkov@meta.ua  ORCID
 
Кульбачко Юрій Люцинович, доктор біологічних наук, професор
професор кафедри зоології та екології
Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
Дніпро, Україна
 e-mail:  kulbachko57@ua.fm            ORCID
 
Кучер Анатолій Васильович, кандидат педадагогічних наук,
доцент кафедри екології та неоекології 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: anatoliy_kucher@ukr.net     ORCID  SCOPUS ID
 
Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
 
Медведєв Віталій Володимирович, доктор біологічних наук, професор
ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН»
Харків, Україна
e-mail: vvmedvedev@ukr.net    ORCID
 
Некос Алла Наумівна, доктор географічних наук, професор
завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail:alnekos999@gmail.com  ORCID
 
Сафранов Тамерлан Абісалович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Одеський державний екологічний університет        
Одеса, Україна
e-mail: safranov@ukr.net      ORCID 
 
Страшнюк Володимир Юрійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
професор кафедри генетики та цитології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
e-mail: strashnyuk@univer.kharkov.ua   ORCID       
 
Утєвська Ольга Михайлівна, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри генетики та цитології
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
 e-mail:  outevska@karazin.ua      ORCID    
 
Шабанов Дмитро Андрійович, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри зоології та екології тварин
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харків, Україна
E-mail : d.a.shabanov@gmail.com    ORCID 
 
Цапко Юрій Леонідович,  доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
завідувач лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» 
Харків, Україна
Е-mail: tsapkoul@i.ua   
 
Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, доцент
професор кафедри зоології,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна
 
Бойко Сергій, доктор філософії, доктор-інженер
Центр культури лісу  
Голухов, Польща;
 
Гавардашвілі Гіві, доктор технічних наук, професор
Інститут водного господарства
імені Ц. Мірцхулави Технічного університету Грузії
Тбілісі, Грузія
e-mail: givi_gava@yahoo.com        ORCID
 
Доніка Ала, доктор наук, доцент
старший науковий співробітник
Інститут екології та географії
Кишинів, Молдова
e-mail:aladonica1980@gmail.com       ORCID    
 
Едіріппуліге Сісіра – доктор географії, 
Університет Квінсленду,
Брісбен, Австралія
 
Кіосопоулос Джон, доктор філософії, професор
Університет Западної Аттіки
Афіни, Греція
e-mail: kionas@teiath.gr       SCOPUS ID 
 
Крівцов Володимир, доктор філософії
Едінбургський університет
Едінбург, Великобританія 
e-mail: vkrivtso@exseed.ed.ac.uk  ORCID
 
Млинарчик Кшиштоф, доктор наук,  профессор
декан факультету екологічного менеджменту та сільського господарства
Варминьско-Мазурский університет
Ольштин, Польща 
e-mail:kfm@uwm.edu.pl  
 
Нахтнебель Ханс Петер, доктор наук, профессор
Університет природних ресурсів та наук про життя
Вена, Австрія
 
Шкарубо Антон, доктор філософії,
Естонський університет наук про життя
Тарту, Естонія
e-mail: anton@mespom.eu      SCOPUS ID