Редакційна колегія

Крайнюков Олексій Миколайович – головний редактор, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, e-mail: alkraynukov@gmail.com     ORCID  

Тітенко Ганна Валеріївна – заступник головного редактора, кандидат географічних наук, доцент, декан екологічного факультету, Харківський університет імені В. Н. Каразіна, e-mail: titenko555@gmail.com        ORCID

Липчанська Анна Володимирівна – відповідальний секретар, інженер кафедри екології та неоекології,  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,e-mail:anlipchanskay@gmail.com

Адаменко Микола Ігорович –  доктор технічних наук, професор., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,                e-mail: nikolaj_adamenko@ukr.net      ORCID

Жолткевич Григорій Миколайович  – доктор технічних наук, професор, декан факультету матемитики і інформатики, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:g.zholtkevych@karazin.ua    ORCID

Кучер Анатолій Васильович – кандидат педадагогічних наук, доцент кафедри екології та неоекології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail: anatoliy_kucher@ukr.net     ORCID  SCOPUS ID

Максименко Надія Василівна – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри моніторингу довкілля та природокористування, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:  nadezdav08@gmail.com   ORCID

Некос Алла Наумівна– доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:alnekos999@gmail.com  ORCID

Пеліхатий Микола Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, e-mail:bezpeka.ecology@karazin.ua

Уткіна Катерина Богданівна – кандидат географічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,    e-mail:   kateutkina@gmail.com   ORCID      SCOPUS ID

Гриценко Анатолій Володимирович доктор географічних наук, професор, директор НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail: directorniiep@gmail.com  ORCID

Крайнюкова Алла Миколаївна –  доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії біологічних досліджень та біотестування, НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», e-mail:  biotest.niiepkharkov@meta.ua  ORCID

Медведєв Віталій Володимирович – доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського НААН», e-mail: vvmedvedev@ukr.net    ORCID
Сафранов Тамерлан Абісалович – доктор геолого-мінералогічних наук, проф., Одеський державний екологічний університет,         e-mail: safranov@ukr.net      ORCID 

Сонько Сергій Петрович  доктор географічних наук, професор, Уманський національний університет садівництва,                            e-mail:sp.sonko@gmail.com   ORCID      researchgate

Бойко Сергій  доктор філософії, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща, e-mail: sergii.boiko@uwm.edu.pl     SCOPUS ID

Вілчек Й.  професор, доктор філософії, (Науково-дослідний інститут ґрунтознавства та охорони ґрунтів, регіональний філіал у м. Прешов, Словацька Республіка),   e-mail:  j.vilcek@vupop.sk        ORCID   SCOPUS ID

Гавардашвілі Гіві – доктор технічних наук, професор, Інститут водного господарства
імені Ц. Мірцхулави Технічного університету Грузії, м.Тбілісі, Грузія, e-mail: givi_gava@yahoo.com        ORCID

Кіосопоулос Джон – PhD, професор, Афінський університет прикладних наук, м. Афіни – TEI-A, Греція. e-mail: kionas@teiath.gr       SCOPUS ID 

Млинарчик Кшиштоф – доктор, професор, Вармінсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща, e-mail:kfm@uwm.edu.pl    

Нахтнебель Ханс-Петер – O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn., заступник директора Департаменту «Вода-Атмосфера-Навколишнє середовище», Університет природних ресурсів та наук про життя – BOKU, Австрія, e-mail:peter.nachtnebel@boku.ac.at   ORCID   SCOPUS ID 

Шкарубо Антон – доктор філософії, Центрально Європейський університет, м. Будапешт, Угорщина, e-mail: anton@mespom.eu      SCOPUS ID