Про журнал

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних наукових досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічному менеджменту, медико-екологічним дослідженням,  інноваційним дослідженням в галузі біотехнології, біохімії, генетики, екології людини,  фізіології рослин і тварин, конструктивної географії, екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної, біологічної, географічної  та природоохоронної освіти.

Для науковців і фахівців-екологів, біологів, географів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших стран без будь-яких обмежень

Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 21557-11457P від 21.08.2015

Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах DOAJ,  Index Copernicus, Google Scholar

Власний сайт журналу:  http://visnecology.univer.kharkov.ua/?q=uk

До розгляду приймаються статті українською та мовою Євросоюзу, оформлені згідно з правилами для авторів.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік (червень/грудень).

Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

 Історія журналу

Серія "Екологія" Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна заснована у 2005 році заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктором географічних наук, професором НЕКОС Володимиром Юхимовичем.