Російська армія Миколи І очима англійців під час російсько-турецької війни 1853-1856 рр. (лінгвоімагологічний аспект)

Ключові слова: лінгвоімагологія, оцінка, виразність, деталь, міжкультурна комунікація

Анотація

У статті проаналізовано погляди британських солдатів, офіцерів і журналістів на їхніх противників – росіян під час Російсько-турецької війни 1853-1856 рр. з точки зору лінгвоімагології. Ця наука вивчає засоби вербалізації іміджу. Для дослідження були відібрані спогади свідків Кримської війни, примітки журналістів, листи англійських солдатів і офіцерів. Особливий інтерес представляє оцінка, яку англійці надають ворогу. Досліджуються такі аспекти: росіяни в бою, хитра поведінка солдатів війська Миколи I, озброєння. Британські письменники звернули увагу на колір офіцерів (синій) і виділили колір солдатів (сірий), який відрізнявся від червоного, що використовувався в Англії. Автори наголошують на незадовільному стані звичайного солдатського одягу (низька оцінка) та відмінному стані елітних військ (висока оцінка). Крім того, англійські письменники звертали увагу на бороди росіян, які в той час не були широко поширені в Європі, але вважалися ознакою святості в Росії, і їх носили переважно дворяни. Автори мемуарів використовують наступні засоби інтерпретації лінгвоімагологічного аспекту: інверсія, метафора, знаки оклику, суперлативи, лексичні повторення, стереотипи, деталі і навіть французькі запозичення. Естетична та етична оцінка використовується для додавання оповіді виразності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арнольд, И. (2005). Стилистика. Современный английский язык. Москва: Флинта: Наука. 384 с.

Виноградов, В. (1991). Британский лев на Босфоре. Москва: Наука. 160 c.

Гумбольдт, В. (1960). О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. Москва: Прогресс. С. 68–86.

Иванова, Л. (2012). Имагология как новое направление в лингвистике. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго. С. 73-76.

Иванова, Л. (2014). Рецепция Франции в лингвоимагологическом аспекте. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго. С. 91-100.

Иванова, Л. (2015). Синтез науки – архитектуры – религии как предмет лингвоимагологичного описания (на материале публицистики Н. В. Гоголя). Спб.: Мир русского слова № 1. С. 52–57.

Иванова, Л. (2015). Синтез наук и искусств как важная тенденция развития современного сознания. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 8. С. 164–171.

Иванова, Л. (2016) Жанровые основания лингвоимагологического анализа. Саратов: Саратовский Национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского. С. 148-155.

Иванова, Л. (2016). Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго. 112 с.

Иванова, Л. (2016). Французские города в видении Д. И. Фонвизина-путешественника. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. С. 177-183.

Іщенко, Н. (2008). Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф про Кримську війну 1853-1856 років у літературі Великої Британії другої половини ХІХ століття. Сімферополь: Тавр. Нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. 426 с.

Карпенко-Иванова, У. (2006). Фрейм «Вооруженное противостояние» в русской, английской, итальянской культурно-языковой традиции. Киев: Издательский Дом Дмитрия Бураго. 232 с.

Малахов, В. (1997). «Война культур», или интеллектуалы на границах. Москва: Октябрь. № 7.

Милославская, С. (2012). Русский язык как иностранный в истории становления европейского образа России. Москва: ФЛИНТА: Наука. 400 с.

Рябов, О. (2003). Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды. Retrieved from: http://ivanovo.ac.ru/alumni/olegria/Nation2.htm

Сабитова, З. (2014). Языковая картина мира: языковые свидетельства вживания народа в природу. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2014. С. 370–380.

Тупчий, А. В. (2018). Образ Англии в русском языковом сознании конца XVI – первой половины XIX вв.: лингвоимагологический аспект: дис. … канд. филол. наук: 10.02.02 – русский язык. Киев: 282 с.

Aho, J. (1994). This thing of darkness: a sociology of the enemy. Seattle: Univ. of Washington Press. 189 p.

Brackenburry, G. (1855). The Campaign in the Crimea. An historical sketch, accompanied by forty one double tinted Plates from drawings taken on the spot by William Simpson. 2nd series. London: P. & D. Colnaghi & Co. and Longman, Brown, Green and Longmans. 136 p.

Collins English dictionary. (1991). 3-d ed. Glasgow: Harper Collins Publishers. 1791 p.

Harle, V. (2000). The enemy with a thousand faces: The tradition of the Other in Western political thought and history. Westport, Conn.: Praeger. 232 p.

Hosking, G. (1997). Russia: people and empire, 1552-1917. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 548 p.

Keen, S. (1986). Faces of the enemy: reflections of the hostile imagination. San Francisco: Harper and Row. 292 p.

Oxford Advanced Encyclopedic Dictionary. (1992). Oxford: Oxford University Press. 1081 p.

Royer, A. (1854). The English Prisoners in Russia. London: Chapman and Hall. 543 p.

Russell, W. (1857). Complete history of the Russian War, from its commencement to its close: giving a graphic picture of the great drama of war / by Russell, correspondent of the London Times. Toronto, C. W.: Bostwick & Barnard. 181 p.

Sun-tzu. The Art of War. Retrieved from: http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html

Опубліковано
2019-12-06
Як цитувати
Moroz, A. (2019). Російська армія Миколи І очима англійців під час російсько-турецької війни 1853-1856 рр. (лінгвоімагологічний аспект). Accents and Paradoxes of Modern Philology, 1(4), 56–71. https://doi.org/10.26565/2521-6481-2019-4-4