Поточний номер

Том 1 № 4 (2019): Accents and Paradoxes of Modern Philology

Міжнародний науковий журнал з філології

ISSN 2521-6481

Місія журналу:  об’єднати зусилля науковців, зацікавлених в увиразненні культурологічного ракурсу філологічних досліджень.

Мова публікації: англійська, іспанська, італійська, французька.

Статті проходять внутрішнє і зовнішнє рецензування.

Опубліковано: 2019-12-06

Весь випуск

Переглянути всі випуски

ACCENTS AND PARADOXES OF MODERN PHILOLOGY

Міжнародний науковий рецензований електронний журнал відкритого доступу

https://periodicals.karazin.ua/accentsjournal/index

ISSN 2521-6481 (online)

DOI: 10.26565/2521-6481

Видається з 2017 року

Засновник і видавець: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна)

Галузь та проблематика

У журналі друкуються статті, присвячені широкому колу проблем сучасних філологічних наук.

Мета журналу: аналіз сучасного філологічного контексту, художнього дискурсу і його поетологічних, комунікативних і прагмалінгвістичних аспектів.

Місія журналу – об’єднати зусилля науковців, зацікавлених в увиразненні культурологічного ракурсу філологічних досліджень.

Журнал рекомендовано для дослідників та викладачів філологічних дисциплін, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філологічними проблемами сучасності.

Мова публікації – англійська, іспанська, італійська, французька.

Періодичність видання: 1-2 рази на рік.

Публікація статті є безкоштовною.

Редакційний штат

Головний редактор: Тетяна Черкашина, доктор філологічних наук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Україна).

До складу міжнародної редколегії входять 8 іноземних докторів (Італія, Іспанія, Мексика, Польща, Словаччина, Угорщина), 6 докторів наук та 4 кандидати наук з України.

Міжнародна  індексація журналу

Журнал «Accents and Paradoxes of Modern Philology» є міжнародним науковим рецензований електронним виданням, індексується та/або реферується у таких міжнародних наукометричних, повнотекстових та реферативних базах даних, як 

Усім статтям журналу присвоюється ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Контакти

Email: editor.accents@karazin.ua

Facebook: https://www.facebook.com/AccentsandParadoxesModernPhilology

Запрошуємо до співпраці!