ЗАЛУЧЕННЯ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ КРАЇН ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

  • Victoriia P. Tretiak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Kateryna O. Andreieva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-9198-1315
Ключові слова: соціальний розвиток, соціальний захист, пенсії, пенсійне забезпечення, пенсійна система управління, реформування, фінансування

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан соціального захисту в Україні та провідних країнах світу. Проведено аналіз основних напрямів фінансування соціального захисту, який свідчить, що більшість країн шукають шляхи зменшення фінансового навантаження на бюджет у зв’язку з пенсійними виплатами та запроваджують трирівневі пенсійні системи. Запропоновано рекомендації щодо подальшого реформування пенсійного забезпечення в Україні на основі залучення позитивного досвіду провідних країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14.01.1998 № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80.
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17.
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/paran360#n360.
Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 № 1057-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1788-12.
Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 № 3758-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3758-12.
Глобальний індекс пенсійного забезпечення (Melbourne Mercer Global Pension Index) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.globalpensionindex.com/.
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Динаміка зміни ЄСВ в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/social/.
Зміни у пенсійному законодавстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=225280&cat_id=201432.
Індекс соціального розвитку 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/research/social-progress-index-2016.html.
Маслічук С.А. Фінансові аспекти реформування пенсійних систем / С.А. Маслічук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка». – 2014. - № 25. – С. 119-124.
Міжнародна організація з праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm.
Петрушка О.В. Досвід реформування пенсійних систем зарубіжних країн та його використання в Україні / О.В. Петрушка, Ю.В. Баніт // Наука й економіка. – 2015. – № 1 (37). – С. 19-27.
Соціальний захист населення України – 2015: статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm.
Holzmann R. Global pension systems and their reforms: worldwide drivers, trends, and challenges [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13557.
OECD Data: Social spending [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ