УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ І МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГАХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

  • Victoriia P. Tretiak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Viktoriya I. Lyashevskaya
Ключові слова: державне регулювання, європейські та міжнародні рейтинги, конкурентоспроможність, макроекономічне середовище, макроекономіка, індекс людського розвитку

Анотація

У статті наведено результати авторського дослідження європейських та міжнародних рейтингів конкурентоспроможності. Використано рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2013–2014 рр., який складено з інформаційних джерел ЄС. Для порівняння глобальної конкурентоспроможності України було обрано більше десяти постсоціалістичних країн, які є членами ЄС. Розкрито основні складові міжнародних рейтингів. Під час використання даних будь-яких міжнародних рейтингів конкурентоспроможності прихованими від дослідження залишаються: чинники й умови, що зумовили місце в цьому рейтингу конкурентоспроможної країни; вектор змін місця порівняно з попереднім рейтингом; відповідь на запитання, за рахунок яких складових країна змінила своє місце в рейтингу конкурентоспроможності. Автори виокремлюють з позицій соціальної ефективності трансформаційних процесів в Україні, складові рейтингів поділити на дві групи. Одну групу складають чинники й умови, сформовані тривалим процесом еволюційних змін макроекономіки (освіта, тривалість життя та соціальний захист), а іншу – результати поточних інституційних змін за період ринкових реформ. Запропонований поділ складових рейтингів необхідний для того, щоб формувати обґрунтовані очікування населення від реформ. На цій основі розроблені й представлені основні проблеми та можливі форми державного регулювання України в період адаптації в ЄС. При цьому запропонована авторська періодизація адаптації економіки України до ЄС має три періоди: від вступу в СОТ до вступу в ЄС; після вступу в ЄС – адаптація (3–5 років); після завершення адаптації в ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Карминский А.М. Рейтинги в экономике: методология и практика / А М. Карминский, А.Е. Петров, А.А. Пересецкий. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.
2. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014-2015 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/2014/09/03/6873. – Загл. с экрана
3. Загоруйко Ю. Кому нужна конкурентоспособность / Ю. Загоруйко. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zn.ua/ECONOMICS/komu_nuzhna_konkurentosposobnost 112628.html. –Загл. с экрана.
4. Кваснюк Б.Є. Конкурентоспроможність національної економіки / Б.Є. Кваснюк. – К. : Фенікс, 2005. – 582 с.
5. ЄС у кишені. Довідник із європейської інтеграції України. – К. : Представництво Фонду Кондрата Аденауера в Україні, сьоме видання – виправлене і доповнене. – 2014. – 86 с.
6. Радыш В. По уровню инноваций Украина опустилась на 90-е место в мире / В. Радыш. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.business.ua/articles/companies/Po_urovnyu_innovaciy_Ukraina_opustilas_na_e_mesto_v_mire-10650/. – Загл. с экрана.
7. Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. – Загол з екрану.
8. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2013. – 576 с.
9. Семиноженко В. Чи можливий в Україні інноваційний стрибок? / В. Семиноженко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviy-v-ukrayiniinnovaciyniy-stribok-1234-5678_.html. – Загол. з екрану.
10. Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / Ин-т мировой экон. и междунар. экон. отношений. – М. : Наука, 2003. – 328 с.
Опубліковано
2016-12-06
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ