INNOVATIVE CHANGES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TERMS OF ECONOMIC TURBULENCE IN UKRAINE

  • Ganna P. Rekun Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна http://orcid.org/0000-0002-1734-7364
  • Nina V. Pastukhova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Yana I. Sardak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: економічна турбулентність, інновації, інноваційні методи, інноваційних підхід, управління людськими ресурсами (управління персоналом).

Анотація

У статті розглянуто важливість ефективного управління людськими ресурсами з метою сталого розвитку компанії в умовах економічної турбулентності України. У зв’язку з цим важливу роль в управління людськими ресурсами відіграють інновації, які підвищують гнучкість, адаптивність сучасних українських компаній під час кризи. У статті розглянуто сучасні інноваційні методи управління людськими ресурсами, які використовуються вітчизняними та іноземними компаніями для підвищення їх ефективності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Торопыгина М.В. Инновационные стратегии управления персоналом в Украине и зарубежных странах / М.В. Тропыгина, Е.Ф. Кожанова // Управление развитием. – 2012. – №5. – С. 130-134.
2. Наукова та інноваційна діяльність України / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Кисельов Е.В. Загальні підходи до формування організації, що навчається на основі компетентнісного підходу до розвитку персоналу / Е.В. Кисельов, І.А. Щербакова // Якість. Іновації. Освіта – №7. – 2007 – С. 20-26.
4. Роботодатели нас ценят или оценивают? Результаты исследования // Всеукраинская ассоциация кадровиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.kadrovik.ua/content/rabotodateli-nas-tsenyat-ili-otsenivayut-rezultaty-issledovaniya.
5. «Оценка 360» с нуля: шаг за шагом // Всеукраинская ассоциация кадровиков [Електроний ресурс]. – Режим доступа : http://www.kadrovik.ua/content/otsenka-360-s-nulya-shag-za-shagom.
6. Нагара М.Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами / М.Б. Нагара // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – №7. – С.143-149.
7. Беженарь О.А. Аутплейсмент как метод высвобождения персонала / О.А. Беженарь // Управление развитием. – 2013. – №10. – С.12-14.
8. Беженарь О.А. Методы высвобождения персонала / О.А. Беженарь // Управление развитием. – 2013. – №6. – С.50-51.
9. Долженко Р.А. Инновации в системe управления персоналом организации / Р.А. Долженко // Экономический вестник. – 2013. – №1(99). – С. 149-153.
10. Иваненко Л.В. Проблеми функционирования современных информационных технологий в управлении персоналом / Л.В. Иваненко, А.А. Когдин // Основы экономики экономики, управления та права – 2013. – №6. – С. 112-116.
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ