ІНСТИТУТ ПОЗАШТАТНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

  • Ganna P. Rekun Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна http://orcid.org/0000-0002-1734-7364
  • Alina S. Bogush Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
  • Andrew Yu. Klyuchka Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: форми зайнятості, ринок праці, фріланс, фрілансери, ринок фріланс-послуг

Анотація

У статті досліджено зміни, що відбуваються на ринку праці в частині появи нових форм зайнятості, зокрема, фрілансу. Проаналізовано основні чинники, що створюють передумови появи інституту фрілансу в Україні, а також стан його розвитку. Визначено основні рушійні інтереси розвитку інституту фрілансу з боку замовника та фрілансера. Виділено основні переваги та недоліки інституту фрілансу для працівників та замовників. Надано пропозиції щодо удосконалення умов розвитку інституту фрілансу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Huemann М. Human resource management in the project-oriented company / Martina Huemann, Anne Keegan, J. RodneyTurner // International Journal of Project Management. – Volume 25. – Issue 3, 2007. – P. 315-323.
Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер; пер. с англ. К.Ю.Бурмистрова. – М., 2009. – 795 с.
Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія / А.М. Колот. – К.: КНЕУ. 2010. – 251 с.
Kitching J. Defining and estimating the size of the UK freelance workforce [Електронний ресурс] / J. Kitching, D. Smallbone // A Report for the Professional Contractors Group. – October, 2008. – P. v-x; 1–46. Режим доступу:http://www.pcg.org.uk/cms/documents/FULL_REPORT.pdf.
Mill Roy. Hiring and Learning in Online Global LaborMarkets [Електронний ресурс] / Mill Roy // Working Paper.– October, 2011. – № 11-17. – P. 1-25. – Режим доступу: http://www.netinst.org.pdf.
Thomas W. Malone. The Dawn of the E-LanceEconomy [Електронний ресурс] / Thomas W. Malone, Robert J. Laubacher // Harvardbusiness review. – 1998. – P. 145-152. – Режим доступу: http://www.ecopywriters.com/dawn-elance-econ.pdf.
Грішнова О.А. Фріланс: нові можливості і проблеми реалізації трудового потенціалу / О.А. Грішнова, O.O. Савченко// Економіка праці та проблеми зайнятості. – 2016. - №1. – С. 8-12.
Что такое softskills? 2015/09/09Alexey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://consultpm.com/what-is-soft-skills/.
Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок = GettingThingsDone / пер. с англ. Ю. Константинова. Искусство продуктивности без стресса. – 8-е изд. – М., 2015. – 416 с.
Інститут Рузвельта [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rooseveltinstitute.org.
Фріланс-платформа «Upwork» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.upwork.com1.
Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
Яремчук Р. Є. Основні переваги та загрози для комплексного розвитку ІТ- сектора України від реалізації угоди про асоціацію з ЄС Р.Є. Яремчук, О. Г. Коломієць // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. - Випуск 5 (115). – С. 68-72.
Бизнес-аналитика «ubr.ua» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ubr.ua/analytics.
Freelancehunt» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://freelancehunt.com.
«Proffstore» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://proffstore.com.
Отчет исследования компании «Topsdev» «Топ 7 стран-лидеров фрилансерского аутсорс-программирования Восточной Европы в 2014 году» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://topsdev.org/blog/top-countries-report-2014.htm.
Итоговый отчет аналитиков сервиса IT-рекрутинга компании «Topsdev» «Рынок фриланс-аутсорса Восточной Европы в 2015 году» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://topsdev.org/blog/obzor-rinka-freelance-2015.htm.
Опубліковано
2017-03-24
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ