Роль емоційного інтелекту в організації роботи менеджерів різних рівнів управління

  • Ganna Rekun Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1734-7364
  • Sofiia Demchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3658-5197
Ключові слова: емоційний інтелект, компетенції емоційного інтелекту, EI, EQ, менеджмент

Анотація

У сучасних умовах суспільства, що глобалізується, у теоріях менеджменту зростає увага до емоційної інформації, її важливості та необхідності ефективного використання. Дослідження підтверджують, що емоції можуть виступати як ресурси організації, якими можна керувати задля підвищення її ефективності, результативності працівників та створення сприятливого морального-психологічного клімату, як всередині організації, так і з зовнішніми зацікавленими особами. У даній статті досліджуються основні підходи до застосування концепції «емоційного інтелекту» серед різних рівнів менеджменту в організації та пропонуються власні розробки з підвищення компетенцій у цій сфері. Доведена актуальність дослідження, що полягає в особливій увазі до проблематики обміну та використання емоційної інформації серед персоналу та менеджменту. Вивчаються основні компетенції, які необхідні для розвитку емоційного інтелекту з позиції важливості для різних рівнів управлінців. У даній статті проаналізовані розробки та практики імплементації програм підвищення емоційного інтелекту у міжнародних організаціях та корпораціях.

Мета статті полягає в дослідженні впливу емоційного інтелекту на різні рівні управлінців задля визначення основних напрямків підвищення компетенцій.

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення наступних завдань: вивчення поняття «емоційний інтелект», його складових; дослідження основних компетентностей емоційного інтелекту; обґрунтування компетентностей та їхньої важливості для менеджерів; дослідження кращих практик і результатів застосування у сфері підвищення емоційного інтелекту в організаціях; аналіз необхідності застосування та розвитку емоційного інтелекту серед різних рівнів менеджменту.

Автори застосовують такі методи дослідження, як аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, порівняння та компетентнісний підхід.

Результатом роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення емоційного інтелекту серед менеджерів на основі аналізу важливості різних компетенцій для різних рівнів управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? New York: Basic Books.

Salovey, P., Grewal, D. (2005). The Science of Emotional Intelligence. American Psychological Society. [online] Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.385.2439&rep=rep1&type=pdf [Accessed 20 Apr. 2018].

Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. (1999). Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence. Intelligence, 1999, 27, pp. 5–27.

Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. (2002). The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Multi-Health Systems.

Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.

Rekun, G., Sardak, Y. and Pastukhova, N. (2015). Innovative changes in human resource management in terms of economic turbulence in Ukraine. Social Ecomomics, 2, pp. 162–168.

Rekun, G.P. (2017). Emotional leadership in the personnel management system [“Emotsiine liderstvo v systemi upravlinnia personalom”]. Economics and Society (electronic scientific professional edition), 2017, 13, pp. 691–696. [online] Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/117.pdf [Accessed 20 Apr. 2018].

Knysh, A. E. (2017). Emotional intelligence leader in business [“Emotsiinyi intelekt lidera u sferi biznesu”]. Kyiv: Research and Production Center «Priorytety».

Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations. [online] Available at: http://www.eiconsortium.org/index.html [Accessed 20 Apr. 2018].

Freedman, J. (2014). Case Study: Emotional Intelligence for People- First Leadership at FedEx Express. Six Seconds. The Emotional Intelligence Network. [online] Available at: http://www.6seconds.org/2014/01/14/case-study-emotional-intelligence-people-first-leadership-fedex-express/ [Accessed 22 Apr. 2018].

Bourke, J. and Dilon, B. (2016). The six signature traits of inclusive leadership. Deloitte Insights. [online] Available at: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/topics/talent/six-signature-traits-of-inclusive-leadership.html [Accessed 22 Apr. 2018].

Ovans, A. (2015). How Emotional Intelligence Became a Key Leadership Skill. Business Review. [online] Available at: https://hbr.org/2015/04/how-emotional-intelligence-became-a-key-leadership-skill [Accessed 20 Apr. 2018].

www3.weforum.org. (2016). Global Challenge Insight Report «The Future of Jobs». World Economic Forum. [online] Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf [Accessed 22 Apr. 2018].

Centr «Rozvytok «KSV». (2016). Navychky dlia Ukrainy 2030: Pohliad biznesu. [online] Available at: http://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/10/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_2030.pdf [Accessed 20 Apr. 2018].

www.ey.com. (2017). Strategic prospects for the development of the Ukrainian labor market [“Stratehichni perspektyvy rozvytku rynku pratsi Ukrainy-2017”]. EY. [online] Available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-kyiv-post-EY-strategic-outlook-for-the-ukrainian-labor-market/$FILE/EY-kyiv-post-EY-strategic-outlook-for-the-ukrainian-labor-market.pdf [Accessed 22 Apr. 2018].

www.ey.com. (2017). Methodology of studying the level of employee engagement [“Metodolohiia doslidzhennia rivnia zaluchenosti spivrobitnykiv”]. EY. [online] Available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-employee-engagement-survey-metodology-ukr/$FILE/ey-employee-engagement-survey-metodology-ukr.pdf [Accessed 22 Apr. 2018].

www.roberthalf.com. (2017). Why Do You Need Emotional Intelligence at Work? HR in Asia. [online] Available at: https://www.roberthalf.com/research-and-insights/workplace-research/emotional-intelligence-at-work [Accessed 20 Apr. 2018].

Опубліковано
2018-11-26
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ