СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

  • М. Є. Целуйко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-8195-6837
Ключові слова: ісламська держава, політична система, соціально-політичні умови, неконтрольована територія, терористичні групи, терористична діяльність

Анотація

Розглядається питання наявності соціально-політичних умов в ісламських державах, що можуть впливати на діяльність тут терористичних організацій. Найбільше з проявами терористичної діяльності стикаються країни Близького та Середнього Сходу. Населення цих країн може бути етнічно різноманітним або однорідним, проте переважна більшість сповідують іслам – релігію, що має духовні, юридичні і соціально-політичні настанови, пропонує альтернативний підхід до державного устрою і принципів його функціонування. Ісламізм як політична течія має своїх прибічників як серед поміркованих, так і радикальних кіл у суспільствах цих країн. Правлячі еліти окремих країн оголошують іслам державною релігією з відповідними преференціями для нього. Проте ісламські держави не менше, а іноді й більше ніж інші країни цих регіонів, потерпають від діяльності терористичних груп.

Виділяється низка соціально-політичних характеристик та розглядається їхній можливий зв'язок з появою і подальшою діяльністю терористичних груп у будь-якому напрямі (від збору інформації і вербування місцевого населення до підготовки і проведення теракту). Увага приділяється співвідношенню стабільності політичної системи в ісламських державах і контрольованості ними території в межах власних кордонів з наявністю і характером діяльності терористичних організацій. Підкреслюється взаємна значущість проблем безпеки, освіти, умов життя й особливостей політичного режиму у питанні ризику появи і подальшого існування на території  ісламської держави терористичних груп.

Відзначається необхідність наявності комплексу факторів для існування терористичної групи. Зазначається, що цей комплекс є різним для постійної або короткострокової діяльності терористів. Погіршення ситуації щодо існування і діяльності терористів у країні тим більше, чим більше загрозливих факторів з’явиться, тим менше значення гратимуть особливості політичного режиму. Встановлюється пріоритетність окремих факторів за наявності різних ситуацій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

М. Є. Целуйко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Доцент, к. політ.н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Хантингтон, С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция.

Barrett, Richard. 2017. Beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. URL: http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf.

Walter, B. Why Moderates Support Extreme Groups, Foreign Affairs. 2018. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-18/why-moderates-support-extreme-groups?cid=nlc-fa_fatoday-20180618.

Индекс человеческого развития. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index.

The Legatum Prosperity Index. 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings.

Индекс уровня образования. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info.

Индекс верховенства закона. 2017. URL: https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info.

Social Progress Index. 2019. URL: https://www.socialprogress.org/.

Corruption Perceptions Index. 2019. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.

Freedom in the World. 2019. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/civil-freedom.

Democracy Index. 2019. URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019.

REFERENCES

Huntington, S. 2004. Political order in changing societies. M.: Progress-Tradiciya (in Russian).

Barrett, Richard. 2017. Beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. URL: http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf

Walter, B. 2018. Why Moderates Support Extreme Groups, Foreign Affairs. 2018. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-18/why-moderates-support-extreme-groups?cid=nlc-fa_fatoday-20180618

Human Development Index. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (in Russian).

The Legatum Prosperity Index. 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings

Education Index. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (in Russian)

The Rule of Law Index. 2017. URL: https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info (in Russian).

Social Progress Index. 2019. URL: https://www.socialprogress.org/.

Corruption Perceptions Index. 2019. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.

Freedom in the World. 2019. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/civil-freedom.

Democracy Index. 2019. URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019.

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Целуйко, М. Є. (2021). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 89-96. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-11
Розділ
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ