СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

  • М. Є. Целуйко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 https://orcid.org/0000-0001-8195-6837
Ключові слова: ісламська держава, політична система, соціально-політичні умови, неконтрольована територія, терористичні групи, терористична діяльність

Анотація

Розглядається питання наявності соціально-політичних умов в ісламських державах, що можуть впливати на діяльність тут терористичних організацій. Найбільше з проявами терористичної діяльності стикаються країни Близького та Середнього Сходу. Населення цих країн може бути етнічно різноманітним або однорідним, проте переважна більшість сповідують іслам – релігію, що має духовні, юридичні і соціально-політичні настанови, пропонує альтернативний підхід до державного устрою і принципів його функціонування. Ісламізм як політична течія має своїх прибічників як серед поміркованих, так і радикальних кіл у суспільствах цих країн. Правлячі еліти окремих країн оголошують іслам державною релігією з відповідними преференціями для нього. Проте ісламські держави не менше, а іноді й більше ніж інші країни цих регіонів, потерпають від діяльності терористичних груп.

Виділяється низка соціально-політичних характеристик та розглядається їхній можливий зв'язок з появою і подальшою діяльністю терористичних груп у будь-якому напрямі (від збору інформації і вербування місцевого населення до підготовки і проведення теракту). Увага приділяється співвідношенню стабільності політичної системи в ісламських державах і контрольованості ними території в межах власних кордонів з наявністю і характером діяльності терористичних організацій. Підкреслюється взаємна значущість проблем безпеки, освіти, умов життя й особливостей політичного режиму у питанні ризику появи і подальшого існування на території  ісламської держави терористичних груп.

Відзначається необхідність наявності комплексу факторів для існування терористичної групи. Зазначається, що цей комплекс є різним для постійної або короткострокової діяльності терористів. Погіршення ситуації щодо існування і діяльності терористів у країні тим більше, чим більше загрозливих факторів з’явиться, тим менше значення гратимуть особливості політичного режиму. Встановлюється пріоритетність окремих факторів за наявності різних ситуацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

М. Є. Целуйко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Доцент, к. політ.н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Хантингтон, С. 2004. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция.

Barrett, Richard. 2017. Beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. URL: http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf.

Walter, B. Why Moderates Support Extreme Groups, Foreign Affairs. 2018. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-18/why-moderates-support-extreme-groups?cid=nlc-fa_fatoday-20180618.

Индекс человеческого развития. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index.

The Legatum Prosperity Index. 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings.

Индекс уровня образования. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info.

Индекс верховенства закона. 2017. URL: https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info.

Social Progress Index. 2019. URL: https://www.socialprogress.org/.

Corruption Perceptions Index. 2019. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.

Freedom in the World. 2019. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/civil-freedom.

Democracy Index. 2019. URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019.

REFERENCES

Huntington, S. 2004. Political order in changing societies. M.: Progress-Tradiciya (in Russian).

Barrett, Richard. 2017. Beyond the caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. URL: http://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/10/Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-October-2017.pdf

Walter, B. 2018. Why Moderates Support Extreme Groups, Foreign Affairs. 2018. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-06-18/why-moderates-support-extreme-groups?cid=nlc-fa_fatoday-20180618

Human Development Index. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (in Russian).

The Legatum Prosperity Index. 2019. URL: https://www.prosperity.com/rankings

Education Index. 2019. URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (in Russian)

The Rule of Law Index. 2017. URL: https://gtmarket.ru/research/rule-of-law-index/info (in Russian).

Social Progress Index. 2019. URL: https://www.socialprogress.org/.

Corruption Perceptions Index. 2019. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.

Freedom in the World. 2019. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/civil-freedom.

Democracy Index. 2019. URL: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019.

Опубліковано
2021-03-05
Як цитувати
Целуйко, М. (2021). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП В ІСЛАМСЬКИХ ДЕРЖАВАХ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 89-96. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-11
Розділ
СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ