ГІБРИДНИЙ ВАРІАНТ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ З ПЕРИФЕРІЇ СВІТ-ЕКОНОМІКИ ДО НАПІВПЕРИФЕРІЇ

  • О. А. Баталов Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022 http://orcid.org/0000-0001-8285-2036
Ключові слова: світ-системний аналіз, світ-економіка, центр, периферія, напівпериферія, геополітика

Анотація

Досліджується питання переходу України з периферії сучасної світ-економіки до напівпериферії. Проаналізовано декілька поширених у світі варіантів такого переходу і запропоновано власний варіант – гібридний.

На підставі аналізу українських експортно-імпортних операцій було підтверджено висновок, зроблений у нашій попередній роботі про те, що Україна є однією з держав периферії. Згідно зі світовою практикою, для таких держав є два варіанти переходу до напівпериферії. Перший з них – це проведення таких системних реформ, які дозволять протягом значного часу перерозподіляти прибуток від міжнародних операцій на власну користь. Реалізація цього варіанта відбувається у двох формах. Перша – це авторитарна модернізація (приклади – Сінгапур, Китай). Друга – це реформи, що здійснюються за широкої підтримки країн центру (прикладом є європейська та євроатлантична інтеграція країн Центральної Європи). Другий варіант – це співпраця з державою-гегемоном (США) у сфері безпеки і підтримання порядку, за що така держава отримує різноманітну підтримку та доступ до американського ринку збуту (приклади – Південна Корея, Японія та ФРН, частково – Туреччина і Чилі).

Зроблено висновок щодо неприйнятності вищеперелічених варіантів у складному українському випадку (хронічна недореформованість, низька якість української еліти, внутрішні проблеми у ЄС та США, тривалий конфлікт з РФ і т.д.), через що виникає потреба такого варіанта, який сполучав би у собі елементи всіх вищеназваних – тобто, гібридний. Запропонований варіант передбачає, по-перше, введення до складу української еліти якісно нових представників, здатних провести системні реформи, по-друге, продовження євроінтеграційних зусиль, по-третє, посилення співробітництва зі США у сфері безпеки, по-четверте, активізація регіональних інтеграційних проектів (перш за все з Туреччиною та Польщею). Якщо зусилля на якомусь з виокремлених напрямків зазнають невдачі, то ресурси можна буде перенаправити на активізацію інших без втрати дорогоцінного часу.

У якості висновку констатовано, що запропонований нами гібридний варіант переходу України з периферії до напівпериферії виглядає єдиним реалістичним шляхом для України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. А. Баталов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,майдан Свободи, 4, Харків, 61022

Доцент кафедри політології, к. філос. н.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Гайко, О. 2014. “Трансформація сучасної капіталістичної системи”, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Питання політології” 1132: 114-119.

Фісун, О. 2003. “Цикли гегемонії, нова картографія постсучасного світу і глобалізація: пошук стратегії для України”, Вісник Харківсь-кого національного університету імені В.Н. Ка-разіна. Серія “Питання політології” 592: 69-86.

Баталов, О. 2018. “Україна як периферія світ-економіки і перспективи її переходу до напів-периферії”, Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Питання політології 33: 137-140. URL: https://periodicals.karazin.ua/politology/article/view/11824/11187.

Державна служба статистики України. Екс-прес-випуски. Зовнішньоекономічна діяльність. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

REFERENCES

Gaiko, O. 2014. “Transformation of the modern capitalist system”, The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University: Issues of Political Science 1132: 114-119 (in Ukrainian).

Fisun, O. 2003. “Cycles of hegemony, new cartography of the postmodern world and globalization: the search for a strategy for Ukraine”, The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University: Issues of Political Science 592: 69-86 (in Ukrainian).

Batalov, O. 2018. “Ukraine as the periphery of world-economy and the prospects of its transition to semi-periphery”, The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University: Issues of Political Science 33: 137-140. (in Ukrainian).

State Statistics Service of Ukraine. Foreign economic activity. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian

Опубліковано
2021-03-04
Як цитувати
Баталов, О. А. (2021). ГІБРИДНИЙ ВАРІАНТ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ З ПЕРИФЕРІЇ СВІТ-ЕКОНОМІКИ ДО НАПІВПЕРИФЕРІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія "Питання політології", 38, 52-56. https://doi.org/10.26565/2220-8089-2020-38-06
Розділ
ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ